zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KSSiP

16:55, 27.01.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zmieniającą m.in. sposób jej finansowania. Zgodnie z nowelizacją działalność uczelni będzie finansowana z dotacji podmiotowych, a niewykorzystane pieniądze będą mogły przechodzić na następny rok.


Podziel się:   Więcej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie powstała w 2009 r. i pozostaje pod nadzorem ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z nowelizacją działalność uczelni będzie finansowana z dotacji podmiotowych, a niewykorzystane pieniądze będą mogły przechodzić na następny rok.

Uzasadniając potrzebę nowelizacji, wskazywano, że w przypadku uczelni publicznych na skutek zmiany przepisów nastąpiła zmiana formy finansowania podstawowej działalności z dotacji podmiotowej na subwencję.

Jak podkreślano, ponieważ od początku funkcjonowania KSSiP jest finansowana z dotacji podmiotowej, zasadnym jest dodanie do ustawy przepisu, który wyraźnie określi tę formę. Dotacja ma być corocznie waloryzowana co najmniej o wskaźnik planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z ustawą niewykorzystane w roku bieżącym pieniądze zostaną pozostawione na przyszłe okresy, ale z zastrzeżeniem, że będą mogły być przeznaczone na realizację zadań, na które zostały przyznane. Zwrotowi nie mają też podlegać pieniądze będące w dyspozycji szkoły w dzień wejścia ustawy w życie.

„Obecnie, w konsekwencji zmiany przepisów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, dotacja podmiotowa przyznana KSSiP, w części niewykorzystanej, miałaby podlegać zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia r. następnego po roku budżetowym. Takie stanowisko odbiegające od dotychczasowej ugruntowanej praktyki funkcjonowania KSSiP może skutkować daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami dla stabilności finansowej KSSiP” – napisano w uzasadnieniu zmiany.


W Senacie nie zgłoszono poprawek donoweli ws.finansowania KSSiP
Samodzielna gospodarka finansowa

KSSiP ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego przez ministra sprawiedliwości.

KSSiP ma przedkładać ministrowi comiesięczne i roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanych pieniędzy. Fundusze z przychodów własnych i z dotacji mają być gromadzone na odrębnych rachunkach.

Ponadto Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać tej szkole nieruchomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Do Sejmu wpłynął projekt dotyczącyzmian w finansowaniu KSSiP

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych