zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Prezydent: Wzmocnienie zdolności obronnych ma kluczowe znaczenie dla Sojuszu

09:22, 28.05.2018;   autor: akune;   źródło: PAP

– Dziś może bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy dążyć do poprawienia politycznego klimatu relacji transatlantyckich – powiedział w poniedziałek podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie prezydent Andrzej Duda.


Podziel się:   Więcej

– Więzi łączące Amerykę Północną i Europę pozostają kluczem dla zapewnienia bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego. Są one fundamentem działania NATO, podstawą jego siły i jego skuteczności – powiedział prezydent.

– Dziś może nawet bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy dążyć do poprawienia politycznego klimatu relacji transatlantyckich – dodał.

Jak podkreślił, poprawa politycznego klimatu tych relacji to także rola parlamentów narodowych, zwłaszcza, że – jak mówił prezydent – jednym z najważniejszych elementów spójności Sojuszu jest wzrost nakładów na obronność w państwach europejskich.


„Relacje NATO z Rosją zostają w głębokim kryzysie”


 
 
 
...
 
„Stabilna, bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja

– Stabilna, bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja na świecie; rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz intensyfikacja współpracy Unii Europejskiej z Sojuszem leżą w naszym wspólnym interesie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W wystąpieniu podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Duda wskazywał, że wzrost nakładów na obronność w państwach Europejskich jest potrzebny „dla zapewnienia bardziej sprawiedliwego podziału kosztów bezpieczeństwa pomiędzy Europą a USA”.

– Jako przedstawiciel kraju, któremu ogromnie zależy na umacnianiu relacji transatlantyckich ufam, że będą państwo o tej kwestii pamiętali uczestnicząc w debatach o budżetach obronnych w swoich parlamentach. To naprawdę pilna potrzeba w obliczu stojących przed Europą wyzwań i zagrożeń – powiedział prezydent.

Duda wyraził też przekonanie, że „stabilna, bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja na świecie”. – Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz intensyfikacja współpracy Unii Europejskiej z Sojuszem leżą w naszym wspólnym interesie – dodał.

– Wzmocnienie zdolności państw europejskich przekłada się bowiem wprost na zwiększenie możliwości działania całego Sojuszu, w tym także Stanów Zjednoczonych – dodał prezydent.
Szef ZP NATO: Polska odgrywa wiodącą rolę i wywiązuje się z zobowiązań obronnych
„Moskwa nie pogodziła się z upadkiem imperialnego Związku Radzieckiego”

Moskwa nie pogodziła się chyba nigdy z upadkiem imperialnego Związku Radzieckiego; inwazja na Gruzję, bezprawna aneksja Krymu i interwencja wojskowa na Ukrainie, obrazują rzeczywiste intencje Rosji – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent w wystąpieniu podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO podkreślił, że o znaczeniu transatlantyckiej jedności należy pamiętać szczególnie teraz, gdy współtworzony przez nas system bezpieczeństwa jest testowany i podważany przez podmioty stwarzające zagrożenie dla pokoju i stabilności.

– Najpoważniejszym z nich jest Rosja, kwestionująca elementy ładu międzynarodowego, zbudowanego w wyniku przemian z przełomu XX i XXI wieku, dla której świat oparty na prawie międzynarodowym i wzajemnym poszanowaniu interesów równorzędnych państw, okazał się na dłuższą metę nie do zaakceptowania – podkreślił Andrzej Duda.

– Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że Moskwa nie pogodziła się chyba nigdy z upadkiem imperialnego Związku Radzieckiego, traktując okres lat 90., pełen nadziei na trwały pokój w Europie, jedynie jako strategiczną pauzę w konfrontacji Wschód-Zachód – ocenił prezydent.

Jak dodał, inwazja na Gruzję w 2008 r. oraz bezprawna aneksja Krymu i interwencja wojskowa na Ukrainie w 2014 r. obrazują rzeczywiste intencje Rosji. Zdaniem Dudy, ostatnie miesiące i lata pokazały, że Rosja nie waha się dokonywać prób zabójstw na terytorium państw NATO przy wykorzystaniu broni chemicznej, czy też ingerować w procesy demokratyczne.Szef NATO: Polska może być przykładem dla innych państw Sojuszu
„Celem na przyszłość dalsze wzmacnianie NATO”

– Celem na przyszłość powinno być dalsze wzmacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego, to instrument mający zagwarantować bezpieczeństwo i pokój społeczeństwom – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Naszym celem na przyszłość powinno być dalsze wzmacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby był silny, wiarygodny i nowoczesny. To instrument, który ma zagwarantować naszym społeczeństwom pokój i bezpieczeństwo, a w naszym otoczeniu stabilność – podkreślił prezydent.

– Opowiadając się za filozofią obrony i odstraszania, a nie konfliktu i wojny musimy mieć świadomość tego, co zadecyduje w ostatecznym rozrachunku o jej skuteczności. Musimy więc zadać sobie pytanie - czy za tą filozofią stoją odpowiednio przygotowane i zorganizowane zdolności obronne wsparte transatlantycką jednością politycznej wizji bezpiecznego świata – dodał.

Według Andrzeja Dudy to parlamentarzyści państw członkowskich Sojuszu mają w tym procesie do odegrania bardzo istotą rolę, bo to od nich będzie zależało stworzenie warunków legislacyjnych, które pozwolą na dalszy rozwój NATO.

„Działania Rosji i Iranu pogłębiają problemy obszarów Bliskiego Wschodu”

– Działania Rosji i Iranu pogłębiają problemy obszarów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, przyczyniają się do dalszych cierpień jego mieszkańców i negatywnie wpływają na sytuacje w Europie m.in. poprzez wzrost liczby nielegalnych imigrantów – powiedział prezydent Duda.

Duda w swoim wystąpieniu podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO mówił o źródłach zagrożeń, wśród których poza Rosją wymienił także problem „destabilizacji południowego pogranicza NATO”.

– Schronienie, zaplecze finansowe i ludzkie znalazły tam organizacje terrorystyczne, które stwarzają bezprecedensowe niebezpieczeństwo dla naszych obywateli. Destabilizacja obszarów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przyciąga również uwagę i zainteresowanie niektórych mocarstw upatrujących w panującym tam chaosie szansy na wzmocnienie swoich wpływów – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że dotyczy to zarówno mocarstw regionalnych jak Iran i wspomnianej Rosji. Według niego, ich „działania pogłębiają jedynie problemy rejonu i przyczyniają się do dalszych cierpień jego mieszkańców, negatywnie wpływają także na sytuacje w Europie m.in. poprzez wzrost liczby nielegalnych imigrantów”. – Odpowiedzią Sojuszu na te wszystkie wyzwania stała się wszechstronna strategiczna adaptacja zapoczątkowana na szczycie w Walii w 2014 r. – zaznaczył Duda.


„NATO chce podnosić poziom stabilności na świecie będącej podstawą pokoju”
„Liczę, że szczyt NATO będzie okazją do dyskusji o wzmocnieniu współpracy z Ukrainą i Gruzją”

– Liczę, że lipcowy szczyt NATO będzie okazją do poważnej dyskusji o dalszym wzmocnieniu współpracy z Ukrainą i Gruzją; polityka otwartych drzwi to podstawowy element relacji zewnętrznych Sojuszu – oświadczył prezydent.

W wystąpieniu podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Andrzej Duda zwracał uwagę na konieczność „dalszej adaptacji” Sojuszu wobec zagrożeń z Południa.

– Wzrost świadomości sojuszniczej na Morzu Śródziemnym jest ważny – nie tylko z powodu konieczności monitorowania szlaków przerzutu nielegalnych imigrantów, czy działalności grup przestępczych i terrorystycznych. Wyzwaniem są również coraz śmielsze działania Rosji na tym akwenie – także z tego powodu Sojusz powinien rozwijać współpracę z partnerami z Południa i wspierać budowę ich zdolności obronnych – mówił prezydent.

Według niego, „posłuży temu z pewnością oczekiwana decyzja o zmianie obecnej aktywności NATO w Iraku na sojuszniczą misję szkoleniową”. Prezydent mówił też o relacji NATO z Rosją. – Uważam, że dwutorowa polityka Sojuszu - ustalona na szczycie w Warszawie - czyli wzmocnienie odstraszania i obrony oraz utrzymanie uwarunkowanego dialogi powinna być zachowana – ocenił Andrzej Duda.

– Trzeba jednak podkreślić, że doświadczenia ostatnich dwóch lat nie tylko nie dały jakichkolwiek podstaw do powrotu do szerszej współpracy NATO-Rosja, ale pokazały, że Moskwa nie jest zainteresowana uczciwym, konstruktywnym dialogiem – stwierdził prezydent. Jak zaznaczył, Sojusz „musi wyciągnąć z tej sytuacji rozsądne wnioski”.

Zdaniem Andrzeja Dudy, lipcowy szczyt NATO w Brukseli powinien być „sygnałem gotowości do dalszego rozwoju relacji z partnerami”.

– Sojusznicza polityka otwartych drzwi i partnerstwa to podstawowy element relacji zewnętrznych NATO, skierowany do państwa zainteresowanych poszerzaniem istniejącej wokół Sojuszu strefy bezpieczeństwa i stabilności – powiedział prezydent.

Wyraził nadzieję, że szczyt NATO będzie też okazją do „poważnej dyskusji” o dalszym wzmocnieniu współpracy z Ukrainą i Gruzją.Obrady parlamentarzystów z krajów NATO od piątku w Sejmie
Polska znacząco zaangażowana w realizację wszystkich postanowień NATO

– Polska była i jest znacząco zaangażowana politycznie, finansowo i militarnie w realizację wszystkich najważniejszych postanowień Sojuszu w ostatnich latach – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że odpowiedzią NATO na współczesne zagrożenia, takie jak polityka Rosji i destabilizacja Południa, a co za tym idzie – rozwój terroryzmu i nielegalna migracja – były dwa ostatnie szczyty Sojuszu - w 2014 r. w Newport w Walii i w 2016 r. w Warszawie.

– Podjęte na nich decyzje wychodziły naprzeciw oczekiwaniom zarówno sojuszników ze Wschodu, stykających się z agresywną Rosją, jak i sojuszników z Południa, zmagających się z ogniskami destabilizacji z obszarów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – przekonywał Duda.

Dodał, że z polskiej perspektywy szczególnie przełomową decyzją było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO poprzez ustanowienie wysuniętej obecności sił Sojuszu, wzmocnienie sił odpowiedzi NATO, rozwój sojuszniczego planowania wojskowego, a także intensyfikacja ćwiczeń sojuszniczych.

– Pragnę jednak podkreślić, że Polska była i jest znacząco zaangażowana politycznie, finansowo i militarnie w realizację wszystkich najważniejszych postanowień Sojuszu w ostatnich latach, nie tylko tych, odnoszących się do flanki wschodniej – zapewnił prezydent.

Przypomniał, że polscy żołnierze uczestniczą w wysuniętej obecności NATO na Łotwie i w Rumunii, ale też kontynuują zaangażowanie w misjach Sojuszu w Kosowie, Afganistanie i w szkoleniu irackiej armii. Dodał, że nasze siły powietrzne regularnie w misję „air policing” w państwach bałtyckich; prowadzą ponadto misję rozpoznawczą w ramach globalnej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu.

Polska marynarka natomiast – mówił Duda – jest częścią działań NATO na Bałtyku, ale angażuje się też regularnie w operacje Sojuszu na Morzu Śródziemnym. Podkreślał również, że Polska podnosi swoje wydatki na obronność, które docelowo mają w 2030 r. wynieść 2,5 proc. PKB.Rozpoczęła się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Kalendarz transmisji

Październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
01-10-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych