zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Prezydent: Zadaniem dla nas jest stałe udoskonalanie systemu pomocowego w kraju

17:20, 25.02.2020;   autor: akune, msies;   źródło: TVP Info, KPRP, PAP

– Wielkim zadaniem dla nas jest stałe poprawianie i udoskonalanie systemu pomocowego w kraju – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, podczas Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, który zgromadził około 500 przedstawicieli środowiska w auli Politechniki Warszawskiej.


Podziel się:   Więcej

Prezydent Duda zaproponował stworzenie ustawy o działalności pomocowej oraz utworzenie rady profesji i zawodów pomocowych. Jednocześnie zadeklarował, że jest otwarty na propozycje środowiska.

– Ci, którzy czują w sobie potrzebę świadczenia drugiemu człowiekowi pomocy, to są ludzie, którzy mają w sobie tę specyficzną szlachetność, bo to po prostu wymaga szlachetności. Pochylenie się nad drugim człowiekiem, to jest poświęcenie się dla drugiego człowieka, to jest bardzo często i wielki trud. Państwo doskonale o tym wiecie: ludzie są różni i ludzie często są bardzo trudni. Zwłaszcza trudni są ci, którzy wymagają pomocy, często są ludźmi w pretensjach. To rzeczywiście wymaga bardzo specyficznych predyspozycji i specyficznej szlachetności, ale wielu ludzi, powiem nawet większość ludzi, tą szlachetność w sobie ma – powiedział prezydent do uczestników Kongresu.

Mówił o ważnej funkcji społecznej, jaką spełnia wolontariat. Jednocześnie wskazał, że taka pomoc bywa niewystarczająca. – Jeśli ktoś wpada w jakiś kryzys, choćby związany ze zmianą w jego życiu, jaką jest choćby zaprzestanie pracy zawodowej, to jemu potrzebna już nie jest tylko i wyłącznie pomoc młodego człowieka, który go wysłucha. Jemu jest potrzebna pomoc kogoś, kto zna się na tym, kto umie z nim porozmawiać i pokazać mu, jakie teraz nowe jakości jego życia rysują się przed nim i jakie są dla niego nowe możliwości – powiedział Duda.


KongresProfesji i Zawodów Pomocowych z udziałem prezydenta Dudy
 
 
 
...
 
Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej

Wskazując na ważną rolę usług i zawodów pomocowych, powiedział: – Myślę, że warto rozważyć dwie kwestie: po pierwsze stworzenie ustawy, jedni mówią o zawodach pomocowych, ja bym powiedział może o działalności pomocowej. – Czy nie warto byłoby stworzyć pewnych ram dla funkcjonowania wszystkich profesji i zawodów, które niosą w sobie działalność pomocową, czy które są działalnością pomocową – wskazał. Jednocześnie zauważył, że one cały czas powstają, tak jak zmieniają się potrzeby społeczne. – Więc to musi być katalog otwarty, który będzie pozwalał tworzyć tutaj także nowe formuły działania – dodał.

– Rzecz druga: była tu mowa o sile środowiska (...).. Można rozważyć radę profesji i zawodów pomocowych – zaproponował prezydent. Wyjaśnił, że ma na myśli „jakąś pewną dobrowolną formę samorządu”, a nie korporację, która by decydowała o dopuszczaniu do zawodu. Jak mówił, chodzi mu o ciało, które pomagałoby wzmacniać znaczenie i poprawiać działalność osób zawodowo pomagającym innym ludziom.

– Jestem otwarty na wszelkie tego typu propozycje – zapewnił. Przypomniał, że jako prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej.


Prezydent: Państwo musi znaleźć pieniądze na poradnictwo
Maląg: okres pilotażu CUS-ów to czas, żeby przygotować kolejne rozwiązania

Głos podczas wydarzenia zabrała także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Wszyscy tutaj pokazujecie, jak pomagacie drugiemu człowiekowi, a ta praca wielokrotnie jest bardzo ciężka i być może niezauważona – powiedziała Maląg, zwracając się do przedstawicieli zawodów pomocowych.

– Teraz przed nami wyznaczenie kolejnych działań, które będą służyły przede wszystkim drugiemu człowiekowi, które podniosą rangę i godność zawodów pomocowych, bo to bardzo istotne – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Nawiązała też do inicjatywy prezydenta o centrach usług społecznych (CUS), które określiła, jako „jeden z pierwszych kroków” w tym kierunku.

Jej zdaniem okres funkcjonowania pilotażu CUS-ów to czas, żeby przygotować kolejne rozwiązania. – Takie, żeby te CUS-y się rozwijały, żeby powstawały kolejne, a gdzieś w tej przestrzeni (...) zorganizujemy wokół funkcjonowanie wszystkich profesji pomocowych, bo one są niezwykle ważne i potrzebne – powiedziała Maląg.

Dodała, że jej resort prowadzi prace, które przyczynią się do podniesienia rangi pracowników socjalnych i do ich „odpowiedniego wyeksponowania”. – My jako ministerstwo jesteśmy gotowi, jesteśmy w stanie pomagać w przygotowaniach (...) oraz w tworzeniu dobrej zmiany – zadeklarowała.
100 mln zł na 30 pilotażowych CUS-ów

Termin składania wniosków w konkursie na tworzenie centrów usług społecznych został wydłużony do 31 marca. Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa 100 mln zł.

Pieniądze zostaną podzielone na cztery typy projektów, zależnie od wielkości gminy i przewidzianego w ustawie rodzaju centrum usług społecznych. Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje i gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Zależnie od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Według ustawy usługi społeczne oznaczają m.in. działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu i kultury.

Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem samorządów. Gminy będą mogły je otworzyć według dwóch trybów. Pierwszy zakłada przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, wówczas centrum będzie funkcjonowało w jednej gminie, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej. Drugi tryb zakłada utworzenie centrum na podstawie porozumienia władz gminnych dla dwóch lub większej liczby gmin. Wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, organizowany pod auspicjami prezydenta RP, to wydarzenie inicjujące prace nad integracją zawodów pomocowych. Stanowi on kontynuację Kongresu Poradnictwa, który odbył się 1 lipca 2019 r.

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, organizowany pod auspicjami Prezydenta RP, to wydarzenie inicjujące prace nad integracją profesji i zawodów pomocowych. Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych stanowi kontynuację Kongresu Poradnictwa, który miał miejsce 1 lipca 2019 r.

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych