zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Prezydent: Zadaniem Rady ds. Społecznych wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej

15:06, 06.05.2021;   autor: kawi, akune;   źródło: PAP, Twitter

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek Radę ds. Społecznych. W ramach tej Rady stoi przed nami nie tylko dyskusja, ale propozycja tzw. emerytury stażowej; wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej kadencji - powiedział prezydent.


Podziel się:   Więcej

Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim mówił, że przed „nami wiele oczekiwań społecznych i wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat, a także i nasza ambicja w tym współczesnym świecie jako państwa, jako narodu”.

Prezydent podkreślił, że Polska rozwija się bardzo dynamicznie; zauważył również, że zmienia się w naszym kraju mentalność społeczna „pod względem właśnie tej chociażby (...) wrażliwości społecznej”.

– Zwróćmy uwagę chociażby na coraz więcej ludzi nie tylko zainteresowanych, ale przede wszystkim działających w ramach wolontariatu – zaznaczył.

Zdaniem prezydenta „pandemia koronawirusa pokazała to w wielu przypadkach w sposób niezwykle piękny”. – Ludzie zgłaszali się całkowicie dobrowolnie i bezinteresownie do pomocy drugiemu człowiekowi, czy to poprzez dostarczanie produktów żywnościowych, czy dbanie o to, by seniorzy byli zaopatrzeni w leki – powiedział.

Podkreślił, że zadaniem na przyszłość jest zapewnienie możliwości realizacji tej potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi. – Właśnie choćby poprzez różnego rodzaju regulacje, ale zarazem deinstytucjonalizację różnych form pomocy czy doradztwa. Ale to także i te sprawy bardzo poważne, sprawy chociażby zabezpieczenia społecznego – powiedział Andrzej Duda.


„Mam nadzieję, że senatorowie poprą ustawę o zwiększeniu zasobów własnych UE”
 
 
 
...
 
Prezydent wyraził zadowolenie z tego, że nominację do Rady ds. Społecznych zgodziła się przyjąć prezes ZUS Gertruda Uścińska. Podkreślił, że ZUS „zadania w czasie pandemii koronawirusa wypełnia znakomicie”. – Ja w każdym razie żadnych narzekań na ZUS nie słyszałem – dodał.

– Tu, w ramach tej właśnie Rady ds. Społecznych, przed nami wyzwania, przed nami nie tylko dyskusja, ale przede wszystkim jakaś propozycja tak zwanej emerytury stażowej. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panią prezes. I to na pewno jest temat, który muszę podjąć, nie mam żadnych wątpliwości – oświadczył. Podkreślił, że zobowiązał się do tego.

Chciałbym, byśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej, (...) tak, by z jednej strony próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny – powiedział prezydent.

– Nie będę ukrywał, że my już nad tym od jakiegoś czasu tu pracujemy z panią prezes, ale wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej właśnie kadencji – powiedział.


Prezydent: Wierzę, że nadchodzi czas, kiedy będziemy wracali do normalnego życia

Prezydent dziękował podczas uroczystości sekcji ds. społecznych i rodziny Narodowej Rady Rozwoju za pracę w poprzedniej kadencji. Podkreślił, że praca ta przyniosła „bardzo wymierne efekty społeczne przede wszystkim i państwowe”.

– Chcę bardzo mocno podkreślić, że była to jedna z tych sekcji w Narodowej Radzie Rozwoju, których działalność rzeczywiście zmaterializowała się na poziomie państwowym, chociażby w formie ustawy o Centrach Usług Społecznych, która dziś jest, działa – powiedział.

Podkreślił, że ponad 50 takich centrów „już jest i tworzy się w tej chwili w całej Polsce, więc jest to coś, co rzeczywiście zadziałało”.


„Po pandemii powinniśmy odbudowywać sektor zdrowia, kładąc nacisk na jego rozwój”
Prezydent podkreślił, że w tej kadencji postanowił zmienić formułę działania NRR i położyć większy nacisk na pracę poszczególnych grup w ramach NRR niż na pracę Rady jako całości. Prezydent przypomniał w tym kontekście, że powołał już Radę ds. Rolnictwa oraz Radę ds. Ochrony Zdrowia w ramach NRR.

Obecna na uroczystości minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła z kolei: „Działań, które już zostały zrobione jest bardzo wiele, ale na kolejną kadencję są kolejne wyzwania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, a więc wsparcia określonych grup, funkcjonowania pomocy społecznej”.
>br/> – Przygotowujemy się do dużej reformy w tym zakresie, a więc sugestie, które w ramach Rady będą wypracowane, będą dla nas bardzo ważne – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Zaznaczyła, że „dzięki wsparciu także prezydenta, działania w zakresie polityki prorodzinnej są intensywnie realizowane i nie są zachwiane”. Dodała, że kwestiami rodziny będzie zajmować się oddzielna rada w ramach NRR.


Prezydencka Rada ds. Ochrony Zdrowia o skutkach pandemii dla kardiologii i płacach w służbie zdrowia

Rada ds. Społecznych


W skład Rady ds. Społecznych powołani zostali: jako przewodniczący Rady - doradca prezydenta dr hab. Marek Rymsza, wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, doradczynie prezydenta: Paulina Malinowska-Kowalczyk, Zofia Romaszewska i Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

Do Rady powołani zostali ponadto: pedagog z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Barbara Kromolicka; ekonomista, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego dr hab., prof. ucz. Piotr Szukalski; polityk społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Ewa Leś; ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab., prof. ucz. Marek Kośny; członkini Rada Polityki Pieniężnej NBP dr hab. Grażyna Ancyparowicz; prezes ZUS, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Gertruda Uścińska; socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab., prof. ucz. Arkadiusz Karwacki; socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab., prof. ucz. Dobroniega Głębocka; pedagog z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. prof. ucz. Izabela Krasiejko; prawnik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Katarzyna Roszewska oraz dr hab. prof. ucz. Bartosz Molik z AWF Warszawa.


Rada ds. Ochrony Zdrowia dyskutowała o zdrowiu psychicznym Polaków