zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Projekt nowelizacji o utworzeniu funduszu kompensacyjnego - do dalszych prac

18:04, 08.12.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Zdrowia projekt nowelizacji ustawy dotyczący utworzenia funduszu kompensacyjnego, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.


Podziel się:   Więcej

Chodzi o poselski projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Wpłynął do Sejmu 2 grudnia i został okrojony, wobec przedłożonego równo cztery miesiące wcześniej rządowego projektu, do zmian w pięciu ustawach, głównie zdrowotnych. Rządowy projekt dotyczył zmian łącznie w 13 regulacjach.

Projekt w czwartek został skierowany do dalszych prac w komisji. Tym samym odrzucony został wniosek Konfederacji, by nad projektem dalej nie procedować. Komisja Zdrowia zbiera się w czwartek o godz.17.30. Opozycja zapowiedziała zgłoszenie do niego poprawek. Projekt ma być rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym, trwającym włącznie do czwartku.

Poselski projekt, podobnie jak wcześniej rządowy, przewiduje utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, „bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi”. Jego wysokość uzależniona będzie przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota to 100 tys. zł.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o funduszu kompensacyjnym szczepień
„Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2023 r. Elementem świadczenia kompensacyjnego mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 000 zł, przy czym limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 000 zł” - napisano w uzasadnieniu do projektu regulacji.

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zaszczepionemu, gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji, przez co najmniej 14 dni albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni).

Co wskazano w uzasadnieniu projektu?


Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji, ale przez okres nie krótszy niż 14 dni.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością ich leczenia, pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. Kryterium to nie będzie obowiązywać jedynie w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane.

Świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie 2 miesiące, co ma zapewnić - jak wskazano w uzasadnieniu - szybkie ustalenie prawa do świadczenia i jego szybką wypłatę.

Ponad 3,9 mln osób w Polsce przyjęło dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19
W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w razie braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów - lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii oraz pulmonologii przydatną w ocenie merytorycznej wniosków. Wynagrodzenie dla członków Zespołu oszacowano w 2022 roku, podobnie jak w kolejnych latach, na 360 tys. zł, a koszt związany z obsługą postępowań i Funduszu przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na kwotę 40 tys. zł (m.in. w pierwszym roku to m.in. utworzenie stanowisk pracy, potem ich utrzymanie, koszty wysyłki korespondencji).

Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID–19 przyjęło 3,7 mln Polaków
Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata będzie podlegać zwrotowi w razie przyznania świadczenia. Głównym źródłem finansowania Funduszu będą wpłaty na rachunek bankowy Funduszu dokonywane przez firmy farmaceutyczne czy hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek ochronnych.

Niezależnie też od uzyskanego świadczenia w ramach funduszu, osoba która zdecyduje się na złożenie pozwu przed Skarbem Państwa o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, ma prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Każdego roku w Polsce - jak wyliczono w uzasadnieniu projektu - rejestruje się od 2 tys. do 3,5 tys. NOP. Jeden NOP występuje średnio raz na 10 tys. podanych dawek szczepionki. W przypadku szczepień przeciwko COVID-19 realizowanych w ramach Narodowego Programu Szczepień, zarejestrowano od dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 27 kwietnia 2021 roku 3 467 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym 112 osób było podanych hospitalizacji. U 28 osób wystąpił wstrząs anafilaktyczny bez konieczności hospitalizacji, u 7 osób była wymagana po zdarzeniu hospitalizacja, krótsza niż 14 dni. Dwie osoby były hospitalizowane powyżej 14 dni, jedna osoba powyżej 30 dni.

Terlecki o projekcie dot. sprawdzania pracownika pod kątem COVID-19: Czekamy szczegóły

Kalendarz transmisji

Styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
27-01-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych