zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Projekt ws. nieuczciwych praktyk handlowych w rolnictwie przedmiotem obrad rządu

15:31, 30.07.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

Rząd na piątkowym posiedzeniu ma zajmować się m.in. projektem wdrażającym europejskie regulacje ws. nieuczciwych praktyk handlowych w rolnictwie.


Podziel się:   Więcej

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, projekt ustawy implementuje przepisy dyrektywy 2019/633 w celu ochrony przed stosowaniem nieuczciwych praktyk handlowych przez większe podmioty wobec kontrahentów mających mniejszą siłę przetargową, wykorzystując jednocześnie regulacje, które obowiązują w Polsce od lipca 2017 r.

Projektowana ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Jak precyzuje, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

Dla określenia przewagi kontaktowej podstawą jest stosunek wielkości ekonomicznej dostawcy i nabywcy.

W projekcie zawarto pochodzącą z dyrektywy listę zakazanych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową.

Praktyki bezwzględnie zakazane, to np. brak zapłaty w terminie przewidzianym w ustawie dla danego rodzaju, anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych; jednostronna zmiana przez nabywcę umowy w zakresie częstotliwości, sposobu realizacji, miejsca, terminu, wielkości ogółu dostaw lub pojedynczych dostaw, standardów jakości, warunków płatności lub cen.


Nieuczciwe praktyki handlowe będą ograniczone. Rząd przyjął projekt noweli
Zakazane mają też być: odmowa przez nabywcę pisemnego potwierdzenia warunków obowiązującej umowy, grożenie podjęciem handlowych działań odwetowych lub podejmowanie takich działań; żądaniu od dostawcy rekompensaty za koszty rozpatrzenia skarg konsumentów związanych ze sprzedażą produktów dostawcy mimo braku zaniedbania lub jego winy.

Bez zgody stron zakazane natomiast mają być praktyki jak np. pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku.

Kary za zakazane praktyki, nakładane przez Prezesa UOKiK, mogą sięgać do 3 proc. rocznych obrotów karanego przedsiębiorcy.

Zakazy wynikające z ustawy nie zamykają drogi do dochodzenia roszczeń między kontrahentami na drodze cywilnoprawnej.


Rząd chce eliminować nieuczciwe praktyki handlowe. Na zmianach skorzystają rolnicy