zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Projekt zmian tzw. specustaw przesyłowych przyjęty przez rząd

20:15, 26.01.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt zmian w tzw. specustawach przesyłowych – dotyczących rozbudowy sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych – podało Centrum Informacyjne Rządu. Zmiany mają przyspieszyć procedury.


Podziel się:   Więcej

Według CIR, zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Jak podkreśla się w ocenie skutków regulacji, na mocy obecnie obowiązujących przepisów „specustawy przesyłowej” z 2015 r. czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych to średnio 19 miesięcy. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy – szacuje się w OSR.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Jak wskazuje się w projekcie, w kontekście wzrostu mocy źródeł odnawialnych, w tym i morskiej energetyki wiatrowej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury.

Innym deklarowanym celem jest ujednolicenie terminologii z innymi specustawami – „terminalową” dotyczącą sieci gazowej oraz dotyczącą rurociągów paliwowych.

Projektowane przepisy mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Powrót do starych zasad opodatkowania wiatraków. Rząd przyjął nowelę ustawy o OZE
Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Jak podkreśliło CIR, ma to prowadzić to do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

W projekcie specustawy pojawia się też lista inwestycji, które miałyby zostać nią objęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu – 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

W przypadku sieci przesyłowej gazu, do listy inwestycji z tzw. specustawy terminalowej dopisuje się budowę węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik–Gdańsk oraz powiązanych z nimi gazociągów przyłączeniowych. Budowa tego gazociągu i węzła są powiązane z planem ustawienia w Gdańsku FSRU – pływającego terminala do importu LNG.

Ponadto wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem operatora przesyłowego gazu Gaz–Systemu z jego spółką zależną Polski LNG. Według CIR, połączenie zaplanowano na I kwartał 2021 r.

Premier: za kilka lat możemy mieć wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku