zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Projekt zmian w Kodeksie wyborczym złożony w Sejmie

15:40, 23.01.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta – zakłada projekt PiS noweli Kodeksu wyborczego.


Podziel się:   Więcej

Obecnie, zgodnie z Kodeksem wyborczym, nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Zgodnie z projektem posłów PiS prawa w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie będzie mogła kandydować osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. Obecnie nie może kandydować osoba skazana za takie przestępstwa na karę pobawienia wolności.

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Posłowie rozpatrzą poprawki PiS
Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu – ujednolicone zostały zatem przepisy dotyczące prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta. „Zgodnie ze zmianą prawa wybieralności w wyborach na wójta (oraz burmistrza i prezydenta – PAP) nie będzie posiadała osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie jak dotychczas tylko na karę pozbawienia wolności” – czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto, jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, zostanie umożliwione dokonywanie zgłoszeń do składów obwodowych komisji bezpośrednio przez wyborców, a nie przez komitety wyborcze. „Z doświadczenia ostatnich wyborów wynika, że komitety wyborcze uczestniczące w wyborach niekiedy nie zgłaszają wystarczającej liczby kandydatów. Projekt ustawy zakłada, że składy komisji mogłyby być wówczas uzupełniane, w trybie losowania, spośród osób, które zgłosiły się samodzielnie do obwodowej komisji wyborczej” – czytamy w uzasadnieniu.

Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego ws. ordynacji do PE
W wyborach do Sejmu, Senatu, PE i prezydenckich – jedna obwodowa komisja wyborcza

Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego posłowie PiS złożyli w środę. Projekt zakłada, że w każdym obwodzie głosowania powołuje się jedną obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach prezydenta, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji, a także w wyborach uzupełniających do Senatu.

Natomiast wyborach samorządowych przeprowadzanych w związku zakończeniem kadencji rad powołuje się dwie obwodowe komisje wyborcze: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Przepis mówiący o powoływaniu dwóch komisji obwodowych - jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania - wprowadzono nowelizacją Kodeksu wyborczego w styczniu 2018 r.