zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

„Przed Polską nowe wyzwania”. List prezydenta Dudy do dyplomatów

08:02, 16.11.2020;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

– Pandemia zmieniła wiele aspektów naszego działania, ale nie zmieniło się najważniejsze: rozumienie polskiej polityki zagranicznej jako obowiązku urzeczywistniania polskich interesów narodowych przy poszanowaniu międzynarodowych pryncypiów i norm – oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.


Podziel się:   Więcej

Prezydent w liście przekazanym korpusowi dyplomatycznemu z okazji Dnia Służby Zagranicznej wskazał, że polskiej dyplomacji – tak jak całemu państwu polskiemu – przychodzi obecnie funkcjonować w czasie szczególnie trudnym, w okresie globalnej pandemii, która „stanowi test na skuteczność i wydolność instytucji publicznych oraz na naszą odporność na szoki zewnętrzne”.

– Jak wszyscy Polacy, także my, którzy działamy w ramach służby państwowej, staramy się sprostać wyzwaniom, jakie niesie czas pandemii, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej – podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że nie wiemy dokładnie, „jak długo przyjdzie nam w tymże paradygmacie funkcjonować, ale możemy założyć – tak przewidują naukowcy – że cały nadchodzący rok wciąż będzie upływać w jej cieniu, a następnie jej długofalowych skutków”.

Prezydent zwrócił uwagę, że równocześnie już teraz zastanawiamy się, czy "zakończenie globalnej pandemii będzie oznaczać dla Polski i świata prosty powrót do status quo ante, czy też rzeczywistość międzynarodowa, w tym układ sił, ulegnie zasadniczej zmianie?". "Czy świat wyjdzie z niej z szansą na bardziej solidarną współpracę, czy też stanie się jeszcze bardziej niestabilny i nieprzewidywalny?" - zaznaczył. Zdaniem prezydenta, takie rozważania są „więcej niż uprawnione".Dzień Służby Zagranicznej. Prezydent spotka się z szefem MSZ

„Musimy być gotowi na rozmaite scenariusze”


„Zakres i tempo zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych, które były gwałtowne także i wcześniej, teraz przekraczają nawet najśmielsze prognozy sprzed kilku lat. Musimy być zatem gotowi na rozmaite scenariusze przyszłości, bo nikt dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzialnie przewidzieć, który z nich będzie realizowany” – uważa prezydent.
>br/> Andrzej Duda podkreślił jednocześnie, że – mimo iż „pandemia zmieniła wiele aspektów i uwarunkowań naszego działania – to nie zmieniło się to, co dla nas najważniejsze: rozumienie polskiej polityki zagranicznej jako obowiązku urzeczywistniania polskich interesów narodowych przy poszanowaniu międzynarodowych pryncypiów i norm, stanowiących podstawę pokojowych relacji między państwami”.

– W tych ramach dążymy do zapewnienia Polsce należnego jej i bezpiecznego miejsca w Europie i świecie – podkreślił prezydent.


Prezydent z roboczą wizytę na PGE Narodowym, gdzie powstaje szpital tymczasowy

„Relacje Polski z USA trwałe i silne jak jeszcze nigdy w historii”


Stosunki polsko-amerykańskie rozwijamy z sukcesem przez ostatnie 30 lat, bez względu na orientacje ideowo-polityczne kolejnych polskich rządów oraz barwy partyjne kolejnych prezydentów USA; dziś są one tak trwałe i silne jak jeszcze nigdy w historii – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w liście z okazji Dnia Służby Zagranicznej podkreślił, że nasze bezpieczeństwo budujemy poprzez rozwój własnych sił zbrojnych oraz sojusze międzynarodowe: obecność w NATO, a w jego ramach poprzez specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i krajami tzw. wschodniej flanki. „Relacje transatlantyckie oceniamy jako kluczowe dla architektury bezpieczeństwa europejskiego” – zaznaczył.

„Stosunki polsko-amerykańskie rozwijamy z sukcesem przez ostatnie 30 lat - bez względu na orientacje ideowo-polityczne kolejnych polskich rządów oraz barwy partyjne kolejnych prezydentów USA. Dziś są one tak trwałe i silne jak jeszcze nigdy w historii” – oświadczył Andrzej Duda.


Prezydent: Udało się utrzymać amerykańską obecność w Europie

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej


Andrzej Duda podkreślił, że Polska z radością wita wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej na naszym terytorium. „Przed nami implementacja naszej dwustronnej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej. Dzięki temu porozumieniu zwiększy się liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Stworzone zostanie również wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA” – napisał prezydent.

W ubiegły poniedziałek prezydent ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement, EDCA).

Przewiduje ona dalsze zwiększanie liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz ustanowienie nowych ram prawnych obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.


Prezydent ratyfikuje umowę o współpracy obronnej między Polską a USA
Współpraca energetyczna
Andrzej Duda w liście przekazanym korpusowi dyplomatycznemu zwrócił również uwagę, że „w ostatnich latach relacje euroatlantyckie z naszym decydującym udziałem zostały wzbogacone o silny komponent współpracy energetycznej, w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G oraz w ramach Inicjatywy Trójmorza".

„Tworzymy wraz z całym regionem Europy Środkowej ważny europejski filar Zachodu, który łączy państwa i stwarza nowe instrumenty na rzecz współpracy i rozwoju. Rozwijamy i pielęgnujemy format Trójmorza, między innymi poprzez specjalny Fundusz Trójmorza, o czym mówiłem niedawno na szczycie w Tallinie. Co ważne, dla tejże inicjatywy uzyskaliśmy silne i konkretne poparcie Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz instytucji Unii Europejskiej” – zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że Polska dużą wagę przywiązuje do współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w której do połowy przyszłego roku sprawujemy przewodnictwo.

„Chcemy skupiać wokół Polski państwa podobnie myślące, którym bliska jest idea integracji gospodarczej i infrastrukturalnej regionu. Nasza historia oraz nasz współczesny potencjał - polityczny, gospodarczy, demograficzny, kulturalny - predestynują nas do odgrywania takiej właśnie roli” – napisał prezydent.


Duda: Chcemy przekształcać nasz sektor energetyczny, ale w sposób zrównoważony

„UE zawsze definiowana była jako wspólnota prawa i taką musi pozostać”


„Chcemy działać na rzecz realizacji ambitnego budżetu UE oraz funduszu odbudowy - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Podkreślił jednocześnie, że żadne reformy czy polityki unijne nie mogą wykraczać poza normy traktatowe. UE była definiowana jako wspólnota prawa i taką musi pozostać” – zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent w liście z okazji Dnia Służby Zagranicznej napisał, że aktywność i skuteczność polskich dyplomatów na arenie europejskiej jest szczególnie ważna, gdyż dla naszego rozwoju gospodarczego kluczowe pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej, rozumianej jako wspólnota równych państw i wolnych narodów.

„Chcemy działać na rzecz realizacji ambitnego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz towarzyszącego mu funduszu odbudowy. Pilne jest podjęcie działań na rzecz ochrony naszego kontynentu przed ekonomicznymi skutkami pandemii oraz w kontekście odbudowy europejskiego porządku po jej przezwyciężeniu. Polski głos powinien być również tu wyraźnie słyszalny” – zaznaczył Andrzej Duda.


Przywódcy UE: Wzywamy wszystkich Europejczyków, by zadbali o siebie oraz o innych

Ważne inicjatywy


Według prezydenta wciąż aktualne są propozycje, które w kwietniu tego roku przedstawił w liście do europejskich przywódców, „zwłaszcza dwie inicjatywy zasługują na ponowną szeroką dyskusję i działanie”.

„Po pierwsze, w kwestii współpracy służb ochrony zdrowia, chciałbym, aby polska dyplomacja podjęła działania na rzecz europejskiego mechanizmu zabezpieczenia medycznego oraz rozwijania wspólnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nowoczesnych terapii zdrowotnych. Po drugie, w celu przezwyciężenia ekonomicznych skutków pandemii należy podjąć działania mające na celu skrócenie łańcuchów dostaw oraz wzmocnienie europejskiej niezależności technologiczno-przemysłowej” – podkreślił Andrzej Duda.

„Innymi słowy, Europa powinna znów stać się nowoczesnym +warsztatem produkcyjnym+, a wypracowywane w ten sposób zyski powinny być sprawiedliwie dzielone, łącząc cele spójnościowe i rozwojowe” – dodał.


Przywódcy UE zgodzili się, że potrzebny jest sprawiedliwy rozdział szczepionek i szybkie testy

Dążenie do wyrównywania poziomu życia
Według prezydenta należy pamiętać, iż - tak jak przy poprzednich ramach finansowych - dążenie do wyrównywania poziomu życia we wszystkich częściach wspólnej Europy pozostaje wciąż aktualnym zadaniem.

„Jednocześnie podkreślamy, że w Unii Europejskiej, jak i w każdych innych relacjach, obowiązuje zasada pacta sunt servanda, oznaczająca w tym wypadku, że żadne reformy, zasady działania czy polityki unijne nie mogą wykraczać poza normy traktatowe lub je w bardzo dowolny sposób interpretować. Unia Europejska zawsze definiowana była jako wspólnota prawa i taką musi pozostać” – oświadczył.

Prezydent wskazał również w liście, że Polska nie zapomina i konsekwentnie przypomina innym Europejczykom o naszym wschodnim sąsiedztwie. Podkreślił, że wspieramy słuszne aspiracje narodu białoruskiego do swobodnego wyrażenia swojej woli politycznej, konsekwentnie wspieramy również integralność terytorialną Ukrainy i zachęcamy do rozwijania współpracy gospodarczej z tym krajem.

„Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się prowadzonej na wschód od Polski rosyjskiej polityce imperialnych ingerencji, łamania zasad prawa i nieprzestrzegania praw człowieka” – zaznaczył Duda.


Termin wprowadzenia kolejnych form pomocy dla firm zależy od negocjacji z KE

Poszukiwanie nowych partnerstw i możliwości rozwoju


Prezydent podkreślił, że Polska dostrzega również rosnącą rolę Azji w światowym porządku polityczno-gospodarczym. Zdaniem prezydenta, w dalszym ciągu powinniśmy rozwijać dwustronnie korzystną i zrównoważoną współpracę z naszymi partnerami strategicznymi z tego kontynentu.

„Aktywnie poszukujemy także nowych partnerstw i możliwości rozwoju kontaktów gospodarczych na innych kontynentach, gdzie do tej pory nie byliśmy aż tak aktywni. Polska polityka zagraniczna, szczególnie w jej ekonomicznym komponencie musi działać globalnie, tak jak polski biznes, który jest obecny we wszystkich zakątkach świata” – napisał Andrzej Duda.


„Polska i Chiny stoją przed wspólnymi wyzwaniami“

Przed Polską nowe wyzwania


Przed Polską stoją nowe wyzwania wynikające z przejęcia w przyszłym roku przewodnictwa w OBWE; jestem przekonany, że dzięki profesjonalizmowi i oddaniu służby dyplomatycznej nasz kraj sprosta wyzwaniom i wniesie istotny wkład w poprawę bezpieczeństwa w Europie – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w liście z okazji Dnia Służby Zagranicznej zaznaczył, że "polska polityka zagraniczna to nie tylko interesy, to także wartości, którymi się kierujemy". Duda wskazał, że „częścią naszego narodowego DNA jest solidarność, tak potrzebna w dzisiejszym dotkniętym pandemią świecie".

Podkreślił również, że dziedzictwem naszej myśli politycznej, które chcemy promować i którym chcemy dzielić się z innymi państwami, są także demokracja, wolność i rola prawa międzynarodowego.

„Budujemy silny wizerunek i autorytet państwa polskiego w tym obszarze, bazując na osiągnięciach naszego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz dotychczasowego zaangażowania w Radzie Praw Człowieka. To także szacunek dla życia ludzkiego. W tym kontekście cieszy mnie także fakt, że Polska poparła niedawno Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego – wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Węgrami, Brazylią i 30 innymi państwami” – napisał prezydent.


Szczerski: Prezydent Duda wspiera premiera w kwestii budżetu UE

Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa


W deklaracji podkreślono m.in. rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Sygnatariusze zgodzili się też, że „w żadnym przypadku nie należy promować aborcji jako metody planowania rodziny” oraz że „wszelkie środki lub zmiany związane z aborcją w systemie opieki zdrowotnej mogą być określone jedynie na szczeblu krajowym lub lokalnym zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym”.


Prezydent: Zdecydowałem się na złożenie do Sejmu projektu noweli ustawy o planowaniu rodziny

Polska w przyszłym roku przejmie przewodnictwo w OBWE


Prezydent w liście podkreślił, że Polska w przyszłym roku przejmie przewodnictwo w OBWE.

„W naszym sąsiedztwie istnieją źródła niestabilności, o czym każdego dnia przypomina wojna na Ukrainie i konflikt azersko-ormiański o Górski Karabach oraz masowe demonstracje na Białorusi. Ponadto zaufanie pomiędzy Rosją, a krajami Zachodu w sprawach bezpieczeństwa od dawna nie było na tak niskim poziomie” – wskazał Duda.

Prezydent wyraził przekonanie, że Polska dzięki sprawności, profesjonalizmowi i oddaniu służby dyplomatycznej sprosta wyzwaniom i wniesie istotny wkład w poprawę bezpieczeństwa w Europie.


Sprawy międzynarodowe tematem drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
22-03-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych