zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rejestry państwowe do poprawy. Sejm uchwalił ustawę

21:23, 16.10.2019;   autor: łz;   źródło: PAP

Poprawa jakości danych zgromadzonych w rejestrach państwowych poprzez wyznaczenie rejestru PESEL jako rejestru referencyjnego, względem którego powinny być sprawdzane dane wprowadzane w innych rejestrach - to cel ustawy, którą w środę uchwalił Sejm.


Podziel się:   Więcej

Ustawa wprowadza także m.in. pojęcie systemu rejestrów państwowych, które wymagają zachowania odpowiednich standardów przetwarzania danych. Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw było dwóch, nikt się nie wstrzymał.

Nowe przepisy zostały przygotowane przez resort cyfryzacji. Przewidują one zmiany m.in. w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawie o aktach stanu cywilnego, Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawie telekomunikacyjnym i ustawie o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych.

Nowa ustawa ma także wprowadzić ułatwienia dla obywateli, przede wszystkim utworzenie dostępnego dla urzędników rejestru danych kontaktowych obywateli, w którym będzie można zamieścić swój adres e-mail oraz numer telefonu.

„W związku ze zmianą charakteru działania administracji publicznej na postawę prokliencką ważnym jest, aby administracja wychodziła z inicjatywą, polegającą na informowaniu obywatela o różnych istotnych dla niego wydarzeniach, takich jak np. upływ terminu ważności dokumentu tożsamości. (...) Chęć świadczenia takich usług uniemożliwia niejednokrotnie brak wiedzy o danych kontaktowych osób, które mogłyby stać się beneficjentami takich działań informacyjnych” - napisano w uzasadnieniu Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak wynika z informacji resortu, nowy rejestr będzie „elektronicznym odpowiednikiem popularnych niegdyś i często używanych książek telefonicznych, ale z uwagi na fakt prowadzenia go w formie elektronicznej o wiele bezpieczniejszego i chronionego z punktu widzenia ochrony danych osobowych”.


Nowela ustawy dot. udostępniania danych z rejestru PESEL z podpisem prezydenta
Rejestr ten będzie prowadzony przez resort cyfryzacji i będzie zawierał numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego. Jednak w odróżnieniu od dawnych książek telefonicznych dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych.

Ministerstwo zaproponowało również m.in. wprowadzenie możliwości pobierania odpisu z aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej, by przyspieszyć proces przekazywania danych.