zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd chce nowelizacji przepisów ws. budowy elektrowni jądrowej

08:23, 10.10.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd przygotował nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, która ma przyśpieszyć „długotrwały proces licencjonowania elektrowni jądrowej” – poinformowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.


Podziel się:   Więcej

„Dzięki odpowiedniej nowelizacji przepisów możliwe będzie znaczące przyśpieszenie długotrwałego procesu licencjonowania elektrowni jądrowej oraz w konsekwencji ograniczenie ryzyka inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów procesu inwestycyjnego związanego z jej budową” – napisano w informacji o przyczynach nowelizacji.

Dodano, że zaniechanie nowelizacji obowiązujących przepisów i przygotowywanie oraz realizowanie inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących w trybie przewidzianym w przepisach ogólnych albo w trybie przewidzianym w ustawie inwestycyjnej w dotychczasowym brzmieniu, nie pozwoli lub znacznie utrudni wybudowanie elektrowni jądrowych w Polsce zgodnie z harmonogramem zakładanym przez Rząd.

Takie opóźnienie wpłynęłoby negatywnie na Polskę oraz jej gospodarkę m.in. poprzez konieczność ponoszenie znacznych kosztów emisji dwutlenku węgla z elektrowni węglowych, konieczności importu energii elektrycznej i rozbudowy połączeń transgranicznych. Znacznie pogorszyłby się też poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W połowie września tego roku pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oświadczył, że pierwszy reaktor jądrowy o mocy 1–1,5 GW zostanie uruchomiony w Polsce w 2033 r., a kolejne pięć – w odstępach dwuletnich do 2043 r.

Naimski: Bierzemy pod uwagę wybrzeże jako lokalizację elektrowni jądrowej