zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji celnych

07:41, 01.12.2020;   autor: msies, akune;   źródło: PAP

Projektem nowelizacji ustawy Prawo celne oraz niektórych innych, który ma wprowadzić rozwiązania usprawniające proces wydawania decyzji w sprawie wymiaru należności celnych i podatkowych z tytułu importu, ma się we wtorek zająć rząd - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.


Podziel się:   Więcej

Jak napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, obecnie decyzje określające należności celne od importowanych towarów wydawane są na podstawie przepisów prawa celnego, natomiast decyzje podatkowe określające należności podatkowe (VAT i akcyza) oraz związane z nimi opłaty (opłata paliwowa i od stycznia 2019 r. opłata emisyjna) wydawane są na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Dodano, że decyzje celne i podatkowe wydawane są przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, który przy określaniu należności celnych działa jako organ celny, a przy podatkowych - jako organ podatkowy. Oba rozstrzygnięcia są wynikiem przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań dotyczących tego samego stanu faktycznego związanego z importem towarów, odnoszą się zatem do tego samego zgłoszenia celnego, dotyczą tego samego towaru i tej samej osoby.

W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej. Proponowane zmiany mają umożliwić przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem.
 
 
 
...
 
„Zakłada się, że naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wymiaru wszystkich należności importowych, stosując przepisy prawa celnego, uzupełnione jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami ustawy Ordynacja podatkowa” - napisano w wykazie prac legislacyjnych.

Projekt wprowadza również rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów oraz decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych.

„Propozycja zmiany przepisów w zakresie wpisu do wykazu gwarantów oraz wpisu na listę agentów celnych zakłada odstąpienie od wydawania przez organ celny decyzji administracyjnej przy spełnieniu przesłanek do dokonania takiego wpisu przy założeniu, że sam wpis do wykazu/na listę stanowi rozstrzygnięcie w sprawie” - napisano.

Z kolei celem zmiany przepisów ustawy o grach hazardowych jest umożliwienie podmiotom dokonania zgłoszenia/przekazywania wymaganych prawem informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W projekcie przewidziano ponadto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, w którym określony zostanie wzór wniosku o zwrot opłaty paliwowej.

Kalendarz transmisji

Styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych