zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd m.in. na temat tarczy branżowej

12:48, 19.01.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

Rząd rozpocząłwe wtorek przed południem obrady, zajmuje się m.in. projektem rozporządzenia ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii, czyli tarczą branżową. Pakiet pomocowy przeznaczony ma być dla firm, które zostały najbardziej dotknięte drugą falą pandemii.


Podziel się:   Więcej

Pomoc ma być skierowana do firm prowadzących działalność „oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia”.

W ramach tarczy można skorzystać nie tylko ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, małej dotacji do 5 tys. zł czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na etat, ale też z rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

O wsparcie w ramach tego instrumentu mogą ubiegać się m.in. firmy reprezentujące branże gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Według zapowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina w ramach tarczy branżowej za grudzień ub.r. i styczeń br. do przedsiębiorców ma trafić 7 mld zł.


Premier: Nasz kraj czekają w tym roku wielkie wyzwania
Tarcza branżowa ma objąć ok. 270 tys. firm, a wartość wsparcia udzielanego w jej ramach to ok. 4,5 mld zł miesięcznie.

Ministrowie omówią także projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

Zgodnie z projektem, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, takie jak kategoria pojazdu czy numer VIN, w którym stwierdzono poważne usterki. Mają być one wymieniane między punktami kontaktowymi krajów UE. Wymianę tych informacji ma zapewnić Główny Inspektorat Transportu Drogowego.


Gowin: Polityka przemysłowa ma skłonić prywatnych przedsiębiorców do śmiałych inwestycji
Rząd ma się zająć także projektem zmian w tzw. specustawach przesyłowych - dotyczących rozbudowy sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych. Projektowana zmiana ma przede wszystkim przyspieszyć procedury.

Jak podkreśla się w ocenie skutków regulacji, najważniejsze z proponowanych zmian prowadzą do skrócenia czasu potrzebnego do uzyskania wszystkich decyzji dla rozbudowy sieci. OSC wskazuje, że obecnie obowiązujące przepisy "specustawy przesyłowej" z 2015 r. - dotyczącej sieci elektroenergetycznej - średnio z ok. 56 do ok. 19 miesięcy skracają czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych.

Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy. Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu.

Ministrowie zajmą się też projektem uchwały w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla rozwoju". W priorytetach programu znalazło się - poza wpisaniem w agendę ONZ – dążenie przy sprzyjających warunkach ekonomicznych do osiągnięcia do 2030 r. poziomu wydatków 0,33 proc. dochodu narodowego brutto na pomoc rozwojową zgodnie ze zobowiązaniami złożonymi przez Polskę na forach międzynarodowych i powołanie nowej instytucji. Ponadto program zakład zmianę struktury oficjalnej pomocy rozwojowej (zwiększenie współpracy dwustronnej) i zwiększenie koordynacji.

ząd w ramach informacji bieżącej wysłucha także informacji ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z przygotowaniami do organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych