zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd o budżecie na 2020 r. i minimalnym wynagrodzeniu

10:38, 11.06.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd zajmie się dziś m.in. projektem założeń budżetu państwa na 2020 r. a także propozycją ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku.


Podziel się:   Więcej

Minister finansów Marian Banaś powiedział w poniedziałek, że założenia do przyszłorocznego budżetu będą zgodne z przyjętymi wcześniej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019–2022.

– Dokument ten w kwietniu został przesłany do Komisji Europejskiej. Po ustaleniach na poziomie Rady Ministrów, założenia do połowy czerwca zostaną przekazane do konsultacji do Rady Dialogu Społecznego. Prace są prowadzone zgodnie z planem – zapewnił Banaś.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019–2022 zaktualizowanym pod koniec kwietnia tego roku założono m.in., że w roku 2020 PKB wzrośnie o 3,7 proc. a inflacja wyniesie 2,5 proc.

W planie założono ponadto, że na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,1 proc., a przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 mln 969 tys. osób. Resort finansów zakłada również, że w roku 2020 nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6 proc.

W uzgodnionym pod koniec maja br. wspólnym stanowisku strona związkowa zaproponowała m.in. wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości nie mniej niż o 8,6 proc.; w państwowej sferze budżetowej nie mniej niż 15 proc., wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę co najmniej 12 proc.

Natomiast zgodnie ze wspólną propozycją uzgodnioną przez Pracodawców RP, BCC, Konfederację Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP fundusz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien zostać określony na poziomie nie wyższym niż 6,1 proc. Zdaniem pracodawców także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien zostać w 2020 r. na poziomie nie wyższym niż 6,1 proc.
Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa

Rząd zajmie się też wysokością minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by w 2020 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa do 16 zł – informowała pod koniec maja ówczesna minister Elżbieta Rafalska. Teraz płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka 14,70 zł.

Zgodnie z przepisami do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Po otrzymaniu tych informacji RDS w ciągu 30 dni uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej.

Była szefowa MRPiPS powiedziała, że proponując stawkę minimalnego wynagrodzenia, resort zawsze kierował się głównie tym, żeby jego wysokość zmierzała do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Wskaźniki wzrostu płac w budżetówce

Ministrowie będą także debatować o propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz wysłuchają informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu na przyszły rok.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Ponadto rząd ma zająć się też projektem nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, który wprowadza obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo–akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że akcje takie nie będą miały formy papierowej, a tylko będą funkcjonowały w formie zapisu elektronicznego.

Kalendarz transmisji

Listopad 2022
29-11-2022
  • Briefing marszałka Tomasza Grodzkiego 10:50
  • 54. posiedzenie Senatu RP X kadencji - dzień pierwszy 11:00
  • Posiedzenia sejmowych komisji stałych 11:00
  • Udział prezydenta Andrzeja Dudy w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego 12:00
  • Prezydent Andrzej Duda na święcie Dnia Podchorążego 17:00
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych