zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd podsumował pół roku swojej działalności. Premier oceniła pracę ministrów

16:03, 17.05.2016;   autor: msies, akune;   źródło: PAP

– Władza powinna kierować się interesem obywateli; postępowanie, które charakteryzowało poprzedni rząd – oparte na egoizmie, marnotrawstwie i na pogardzie dla obywateli – powinno być nie tylko zapomniane, ale też rozliczone – powiedziała premier Beata Szydło na posiedzeniu Rady Ministrów podsumowującym działalność Rady Ministrów w pierwszym półroczu rządów.


Podziel się:   Więcej

Premier podkreśliła, że posiedzenie ma charakter roboczy i wnioski z niego mają posłużyć przygotowaniom do dalszej pracy.

– Zbliżamy się do tego momentu, gdy będziemy przystępować do pracy nad przygotowaniem budżetu na 2017 r.; mamy plany, projekty, które są do zrealizowania jeszcze w tym roku, które będziemy realizowali również w przyszłym roku – wymieniała.

– To nasze dzisiejsze posiedzenie to jest nie tylko podsumowanie tych sześciu miesięcy, wyciągnięcie wniosków, ale również perspektywa na przyszłość – zaznaczyła.

– Pamiętajmy, że władza powinna kierować się interesem obywateli, że jesteśmy na służbie, a postępowanie, które charakteryzowało poprzednie osiem lat rządów – oparte przede wszystkim na egoizmie, marnotrawstwie pieniędzy publicznych i na pogardzie dla obywateli – powinno być jak najszybciej nie tylko zapomniane, ale też rozliczone – powiedziała. – Musimy pamiętać, ażeby wystrzegać się takiego postępowania – dodała.

– To jest dobry moment na to, żeby podsumować ten czas naszych rządów, abyśmy mogli powiedzieć o tym, co udało się nam zrobić, ale też wskazać na te rzeczy i elementy, które wymagają doprecyzowania – powiedziała szefowa rządu na wstępie posiedzenia.

Jak dodała, każdy z ministrów ma poczucie, że wiele udało się zrealizować, ale też - przyznała - „to nie jest tak, że nie popełniamy błędów czy nie podejmujemy działań, które wymagają pewnej korekty”.

– Nasza rola polega na tym, żebyśmy wyciągali również wnioski z błędów swoich i poprzedników. Chcę przypomnieć, że w zeszłym tygodniu odbyła się dyskusja w Sejmie, w której państwo (media) uczestnicząc, przekazaliście naszym obywatelom informację, na temat tego, jaki stan państwa zastaliśmy, przejmując władzę w Polsce. To jest obowiązek każdej władzy – rozliczać się ze swoich deklaracji, ale też mówić uczciwie i jasno o tym, jakie są podejmowane działania i rozliczać się z tych działań – powiedziała premier.

Jak mówiła, „słowo minister, znaczy po prostu, ten który jest na służbie”. – Ta służba jest naszym obowiązkiem, musimy zawsze pamiętać, dlaczego tutaj jesteśmy, w czyim imieniu sprawujemy swój mandat, czyje interesy reprezentujemy, musimy pamiętać, że to właśnie suweren, polski naród, polscy obywatele są tymi, którzy mają nas rozliczać z naszej pracy, a my winniśmy im sprawozdanie z tego, co robimy i jakie działania podejmujemy – zaznaczyła Szydło.

Premier Beata Szydło podsumowuje 100 dni rządu. Pokazała niebieską teczkę
 
 
 
...
 
Minister Henryk Kowalczyk (fot. TVP Info)
Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów

W ciągu pół roku rząd pracował nad 282 dokumentami, między innymi projektami ustaw oraz rozporządzeniami – poinformował Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów podczas posiedzenia rządu, na którym podsumowywanych jest sześć miesięcy jego funkcjonowania.

Rząd przyjął 93 rozporządzeń, a kolejnych 67 rozporządzeń –premier. Do tego należy doliczyć jeszcze rozporządzenia konkretnych ministerstw – zaznaczył.
Minister Elżbieta Rafalska (fot. TVP Info)
Elżbieta Rafalska, minister MRPiPS

Dwie uchwalone ustawy, cztery kolejne projekty w parlamencie; siedem podpisanych rozporządzeń, a kolejne 19 w trakcie prac - to działania legislacyjne MRPiPS w pierwszym półroczu rządów PiS.

Wśród osiągnięć resortu jest m.in. program 500 plus - wskazała szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że ustawa została uchwalona 11 lutego br. i weszła w życie 1 kwietnia.

Rafalska poinformowała, że do 10 maja złożono prawie 2,3 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego 528 tys. w formie elektronicznej. Podkreśliła, że wydano już 964 tys. decyzji o przyznanie świadczenia i wypłacono już 1 mln 194 tys. świadczeń. Dodała, że wydatki z budżetu poniesione na świadczenie wychowawcze to 594 mln zł.
Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki (fot. TVP Info)
Mateusz Morawiecki, minister rozwoju

– Od początku roku zainicjowaliśmy i toczyliśmy kilkanaście rozmów gospodarczych, przyciągających inwestycje. Takich inwestycji udało nam się pozyskać w wysokości 250 mln euro, czyli blisko miliarda złotych, które mają tworzyć około 5 tysięcy miejsc pracy bezpośrednich i kilkanaście tysięcy w otoczeniu – powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Jak mówił, reindustrializacja ma być znakiem firmowym ekipy gospodarczej rządu. Wyjaśnił, że to nie tylko aktywna promocja inwestycji, ale również ochrona rynku.

– Na poziomie przedsiębiorstw – naszym celem jest pozytywna rozbudowa potencjału polskiej gospodarki - dodał.

Morawiecki zaznaczył też, że Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaprezentowany został po trzech miesiącach od powołania rządu.
Minister Anna Streżyńska (fot. TVP Info)
Anna Streżyńska, minister cyfryzacji

Ministerstwo cyfryzacji pracuje nad stworzeniem przyjaznej dla obywateli e-administracji – powiedziała szefowa resortu Anna Streżyńska. Podkreśliła, że po uruchomieniu tego systemu będzie można załatwić każdą sprawę drogą elektroniczną. W systemie znajdzie się też Poczta Polska i operatorzy telekomunikacyjni.

Streżyńska przypomniała, że w lutym uchwalono ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Umożliwia ona korzystania przez obywateli i przedsiębiorców z danych gromadzonych przez jednostki publiczne, co ułatwi budowę innowacyjnej gospodarki. Resort przygotował projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu i rozwoju sieci usług telekomunikacyjnych. Ma ona szczególne znaczenie dla inwestorów budujących sieci szerokopasmowe. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

Ministerstwo cyfryzacji przygotowało też projekt ustawy w sprawie usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Trwają prace nad ustawą o cyberbezpieczeństwie, które mają zostać zakończone pod koniec roku.
Minister Antoni Macierewicz (fot. TVP Info)
Antoni Macierewicz, szef MON

– MON skierowało do Sejmu i parlament uchwalił zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, znoszącą 12-letni limit dla służby kontraktowej, a przez to umożliwiające kontynuowanie służby doświadczonym żołnierzom, zwłaszcza szeregowym - oczywiście pod warunkiem zachowania zdrowotnych i fizycznych limitów – powiedział szef MON Antoni Macierewicz.

Podał, że w ostatnim tygodniu podjęto decyzję likwidującą „nieposiadające uzasadnienia limity awansowe, przez lata blokujące awanse zwłaszcza oficerów młodszych i podoficerów".

Zaznaczył, że to pierwszy etap porządkowania ścieżek awansu żołnierzy zdolnych do pełnienia funkcji dowódczych. Po nich nastąpią dalsze działania zmierzające do podniesienia stanu liczbowego sił zbrojnych do co najmniej 150 tys. żołnierzy.

Poinformował również, że przygotowano i uzgodniono z kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej priorytety nowego „realistycznego planu modernizacji technicznej sił zbrojnych”, która – jak mówił minister – „zapewni im zdolność aktywnej obrony polskiego terytorium przed ewentualną napaścią”.

Przypomniał, że w Redzikowie k. Słupska rozpoczęto budowę bazy wojskowej dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski (fot. TVP Info)
Krzysztof Tchórzewski, minister energii

– Można powiedzieć, że został zażegnany bardzo poważny kryzys społeczny i gospodarczy, który groził zapaścią gospodarczą całego Śląska - ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Tchórzewski podkreślił, że dzięki negocjacjom z pracownikami kopalń, który zgodzili się na obniżkę swoich uposażeń, oraz z wierzycielami, m.in. bankami, udało się stworzyć projekt Polskiej Grupy Górniczej. Grupa – jak zaznaczył minister – zakłada „dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do obniżonych cen węgla kamiennego”.
Minister Marek Gróbarczyk (fot. TVP Info)
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Minister Marek Gróbarczyk przedstawił główne dokonania swego resortu. To ustawa stoczniowa i program rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Podkreślił, że utworzenie jego resortu umożliwia między innymi odbudowę przemysłu okrętowego. Ma temu służyć ustawa stoczniowa. Marek Gróbarczyk podkreślił, że odbudowa przemysłu okrętowego przyczyni się do reindustrializacji Polski i rozwoju hutnictwa oraz przemysłu elektromaszynowego.

Minister przypomniał, że jego resort przygotował też program rozwoju śródlądowych dróg wodnych, przewidujący między innymi budowę kanału łączącego Wisłę z Odrą. Rozpoczęto też przygotowania do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Minister Gróbarczyk powiedział także, że jego resort pracuje na rzecz rozwoju polskiego rybołówstwa.
Minister Anna Zalewska (fot. TVP Info)
Anna Zalewska, minister MEN

Do końca października ma być gotowa ustawa ustalająca jak od roku szkolnego 2017/2018 będzie wyglądał system edukacji – zapowiedziała szefowa MEN Anna Zalewska.

– Zrealizowaliśmy postulat około 2 mln rodziców. Przywróciliśmy obowiązek szkolny od 7. roku życia. Od 1 września 2016 r. siedmiolatki mają obowiązek szkolny, a sześcioletnie dziecko będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej; jeśli rodzic zadecyduje inaczej, pozostanie w przedszkolu – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

Minister edukacji jako jedno ze swoich osiągnięć przedstawiła to, że w systemie oświaty nie będzie miejsca dla nauczycieli karanych. MEN tworzy stosowny rejestr, dane będą do niego wprowadzane od września.
Minister Witold Bańka (fot. TVP Info)
Witold Bańka, minister sportu i turystyki

Minister sportu i turystyki Witold Bańka powiedział, że resort wypłacił na początku roku związkom sportowym środki na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Sportowcy mogą dzięki temu spokojnie trenować przed igrzyskami.

Resort rozpoczął też realizację Programu Klub, służącemu wsparciu małych i średnich klubów sportowych. Minister Bańka podkreślił, że jego resort chce rozpocząć systematyczne wspieranie poszczególnych dyscyplin sportu. Zamierza też w porozumieniu z ministerstwem edukacji reaktywować Szkolne Kluby Sportowe.

Minister zapowiedział, że jego resort będzie wspierał sport w ubogich gminach. Szef resortu sportu przypomniał, że zakończono prace nad ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Ma on zapewnić spokojny i bezpieczny wypoczynek turystom, których biuro stanie się niewypłacalne. Minister wyraził nadzieję, że ustawa wejdzie w życie przed wakacjami.
Konstanty Radziwiłł
Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia

Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że już niebawem będzie gotowa nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, zwana też antykomercjalizacyjną. Minister chce, by w tym półroczu została przyjęta przez parlament, niedługo ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów.

Minister obiecał też, że jeszcze w tym roku doprowadzi do skrócenia kolejek do lekarzy – dzięki zmianom w koszyku świadczeń gwarantowanych i w wycenie świadczeń.

Minister zdrowia zapowiedział też, że w tym roku na kierunkach lekarskich na uczelniach medycznych rok akademicki zacznie o 20 procent więcej studentów niż przed rokiem.
Minister Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

Bardzo zaawansowane są obecnie prace nad zmianą Kodeksu karnego wprowadzającą zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa; kara powinna być sprawiedliwa - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ponadto jako główne ze zmian wprowadzonych w ostatnim półroczu Ziobro wymienił te chroniące dzieci przed przestępczością pedofilską. Jak mówił, na podpis prezydenta czeka ustawa, która wprowadza powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Rejestr ten - w ograniczonej części - ma być jawny i dostępny dla obywateli.

W życie weszła także zmiana odwracająca tzw. kontradyktoryjną reformę procedury karnej, wprowadzoną przez koalicję PO-PSL.

Ziobro wskazał także na rozpoczęcie reformy przepisów komorniczych, podjęcie prac nad poszerzeniem możliwości konfiskaty przestępczego mienia, wydłużenie okresu przedawnień, projekt umożliwiający skuteczniejszą obronę "dobrego imienia Polski" w sprawach pomówień o zbrodnie nazistowskie, podwyżki dla pracowników sądów i prokuratur oraz zakaz odbierania dzieci rodzicom wyłącznie z powodu biedy.

Ziobro wspomniał też o przygotowanym w MS projekcie reformy Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniającym zasady wyboru do KRS i wygaszającym kadencje obecnych członków Rady..

Zapowiedział projekt o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
Minister Mariusz Błaszczak (fot. TVP Info)
Mariusz Błaszczak, minister MSWiA

Błaszczak poinformował, że dotychczas zdecydowano z przywróceniu 100 spośród ponad 400 zlikwidowanych w ostatnich latach posterunków policji. Minister zdecydował także o przeniesieniu ponad 100 etatów z Komendy Głównej Policji do jednostek podległych. – Chodzi o to, żeby policjanci w końcu wyszli zza biurek i patrolowali ulice – powiedział.

Przypomniał, że rząd przyjął projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej, która ma określić m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy instytucji państwowych w tym zakresie.

Szef MSWiA podkreślił, że trwają przygotowania służb do dwóch międzynarodowych wydarzeń, które w lipcu odbędą się w Polsce – szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Zapewnił też, że podczas ŚDM „będzie bezpiecznie”.

Błaszczak podkreślił, że w związku z kryzysem migracyjnym Straż Graniczna pomaga uszczelnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Zaangażowano polskich oficerów oraz ekspertów we wspólne operacje m.in. w Grecji.

Przypominał, że MSWiA zaproponowało zmianę ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w RP. Szef MSWiA przypomniał o odtworzeniu Karpackiego Oddział Straży Granicznej - który otworzył w poniedziałek. Przyznał, że ma to związek m.in. z kryzysem migracyjnym w Europie.

Błaszczak nawiązał też m.in. do zmian kadrowych w służbach. Jak zaznaczył, wprowadził zasadę, w myśl której na stanowiskach „dowódców jednostek policji są wyłącznie policjanci, którzy przystąpili do policji już po przełomie” 1989 r. i nie mają przeszłości w MO.
Wiceminister Zbigniew Babalski
Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa

Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski powiedział, że ustawa o obrocie ziemią rolną spełnia postulaty rolników. Wiceminister zastąpił szefa resortu Krzysztofa Jurgiela, przebywającego w Brukseli. Według niego ustawa ma służyć rodzinnym gospodarstwom rolnym. Nie hamuje ona obrotu ziemią, ale poddaje go pod kontrolę, wprowadzając dzierżawę ziemi na 15 i 8 lat

Wiceminister rolnictwa przyznał, że sytuacja na rynku trzody chlewnej i owoców miękkich jest trudna. Babalski podkreślił, że minister Jurgiel stara się w UE o rekompensaty dla polskich rolników. Na mocy decyzji rządu, do końca czerwca trafi do rolników 245 mln zł na wsparcie tego rynku.

Zbigniew Babalski powiedział, że za sierpniową aukcję koni arabskich w Janowie Podlaskim będzie odpowiadać Agencja Nieruchomości Rolnych, a przeprowadzą ją Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jak zaznaczył zainteresowanie aukcją jest „nie mniejsze niż w latach poprzednich”.
Minister Jan Szyszko (fot. TVP Info)
Jan Szyszko, minister środowiska

Wprowadzenie do globalnego porozumienia klimatycznego ONZ kwestii pochłaniania CO2 przez lasy jest wyrazem skutecznie prowadzonej polityki klimatycznej przez obecny rząd – ocenił podsumowując prace resortu podczas wtorkowego posiedzenia rządu minister środowiska Jan Szyszko.

Szyszko ocenił, że rządowi udało się stworzyć „wspólny front” ws. polityki klimatycznej. – Polityka klimatyczna jest jedną z najbardziej brutalnych polityk gospodarczych, o czym żeśmy się przekonaliśmy w wydaniu UE, przez implementację pakietu klimatyczno-energetycznego – podkreślił.

Minister przekonywał, że dzięki odpowiednim negocjacjom wspartym przez premier Beatę Szydło i prezydenta Andrzeja Dudę, Polsce udało się wyrosnąć na znaczącego gracza w globalnych negocjacjach klimatycznych, które zaowocowały grudniowym porozumieniem ONZ w Paryżu.

Szyszko zaznaczył, że Polska chciała, by w dokumencie znalazły się odpowiednie zapisy mówiące o wykorzystaniu wyemitowanego CO2 do regeneracji przyrody, a także gleb. – Powróciliśmy do korzeni polityki klimatycznej. A korzenie to nie tylko redukcja emisji w sześciu działach produkcji, co tak mocno bije w polską gospodarkę, porozumienie paryskie mówi wyraźnie - z jednej strony redukcja emisji i nowe technologie, ale z drugiej wykorzystanie wyemitowanego CO2 do tego, by regenerować układy przyrodnicze, regenerować gleby, żeby lepiej produkowały żywność – podkreślił.

Szef MŚ dodał, że takie rozwiązanie pozwoli włączyć polskie lasy do ogólnego bilansu redukcji CO2 i zmniejszania koncentracji tego gazu w atmosferze. Ocenił, że w tej kwestii „uciekamy do przodu” proponując m.in. włączenie emisji pochłoniętych przez las do prawa wspólnotowego. Resort chce m.in., by korzyści finansowe ze sprzedaży takich jednostek, kierowane były na rozwój terenów wiejskich i niezurbanizowanych.

Szyszko jako jeden z sukcesów rządu wymienił też wprowadzenie w życie przepisów uniemożliwiających spekulowanie gruntami leśnymi. Przypomniał, że zgodnie z traktatem akcesyjnym od 1 maja obowiązuje nieograniczona możliwość kupowania ziemi rolnej i leśnej przez cudzoziemców.

W Polsce – jak wskazał – mamy ok. 2 mln ha lasów prywatnych, które często są obciążeniem dla właścicieli. – Kapitał spekulacyjny jest tym niezwykle mocno zainteresowany – przekonywał Szyszko.

Dlatego – argumentował – obowiązująca od 30 kwietnia nowela o lasach pozwala na pierwokup bądź wykup prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Państwowe, co również – wskazywał – zwiększy lesistość.
Minister Dawid Jackiewicz (fot. TVP Info)
Dawid Jackiewicz, minister skarbu

W ciągu najbliższych dwóch- trzech tygodni przedstawię założenia dotyczącą przyszłości nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa - zapowiedział szef MSP Dawid Jackiewicz. Podkreślił, że projekty ustaw w tej sprawie zaprezentuje do końca czerwca, a likwidację MSP planuje na przełomie 2016 i 2017 r.

Minister, przedstawiając dokonania swojego resortu w pierwszym półroczu rządu, mówił, że zmienił filozofię funkcjonowania tego ministerstwa. Wyjaśnił, że za czasów rządu PO-PSL resort skarbu był ministerstwem prywatyzacji.

– Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat rządy PO i PSL postawiły przede wszystkim na wyzbywanie się akcji, udziałów w majątku państwowym, w spółkach Skarbu Państwa, w tym też w podmiotach strategicznych dla interesów gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Odeszliśmy od prywatyzacji nastawionej jedynie na pozyskiwanie funduszy, potrzebnych (...) na zasypywanie +dziury budżetowej – podkreślił. Dodał, że obecnym kierunkiem działań MSP jest budowa wartości państwowego majątku, jego pozycji rynkowej.

Jackiewicz mówił ponadto o reformie zarządzania aktywami Skarbu Państwa. – W wyniku tej reformy zidentyfikowaliśmy podmioty o charakterze misyjnym (...). Te podmioty są systematycznie i płynnie przekazywane do stosownych resortów – wyjaśnił. Wskazał, że spółki związane z branżą energetyczną, z funkcjonowaniem sektora obronnego, z działalnością gospodarki morskiej trafiły pod nadzór odpowiednio ministrów: energii, obrony narodowej oraz gospodarki morskiej.

Szef MSP mówił też o przygotowanym przez jego resort projekcie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zwrócił uwagę, że pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji finansowej i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych.

Podkreślił, że nowe zasady wynagradzania władz spółek z udziałem Skarbu Państwa mają przynieść blisko 60 mln zł oszczędności rocznie.
Minister Piotr Gliński (fot. TVP Info)
Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego

– Prowadzimy intensywne prace legislacyjne, nadrabiając zaległości, ale też wyznaczając nowe cele legislacyjne – powiedział szef MKiDN Piotr Gliński, wskazując m.in. na trwające prace nad tzw. dużą ustawą medialną. Podkreślił też prowadzenie przez resort „nowej polityki muzealnej”.

– Moje ministerstwo prowadzi szkolnictwo artystyczne, więc pracujemy w tym zakresie z MEN. Także są prowadzone prace nad ustawami w zakresie praw autorskich, prawa prasowego, promocji polskiej kultury za granicą. Została przyjęta mała, a w tej chwili jest w Sejmie i dyskutowana jest nowa, duża, ustawa medialna – powiedział minister.

Ogłoszonych zostało też pięć rozporządzeń ministra, przygotowywanych jest kolejnych 13. – Przyjęte zostały także dwa akty prawne - dwie nowele, dwie ustawy dotyczące wdrożenia prawa Unii Europejskiej. Kilka innych jest w procesie wdrażania – to też w pewnym zakresie jest nadrabianie zaległości.(...) Wreszcie zatwierdzono także jedną umowę międzynarodową, pięć innych jest w przygotowaniu – dodał minister.

Gliński wskazał też na kwestię przekształceń jednoosobowych spółek skarbu państwa w instytucje kultury. – Cztery takie przekształcenia zostały dokonane, jedno jest w toku. To jedno to jest Państwowy Instytut Wydawniczy. Z tych, które uratowaliśmy niejako, bo to są oczywiście spółki słabe, które były w kryzysie, i przejście ich do obszaru instytucji kultury daje im szansę funkcjonowania, to są (...) np. Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej – poinformował minister.

Przypomniał, że podpisano pięć umów na współprowadzenie instytucji muzealnych. – Co w praktyce też oznacza, że te instytucje, o których mówię powstają, bądź mają szansę na powstanie w najbliższych latach, a niektóre z nich były przez lata blokowane – zauważył. Chodzi – jak mówił – m.in. o Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Podkreślił, że resort kultury prowadzi nową politykę muzealną i w zakresie upamiętnień. – Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Muzeum Historii Polski, to oznacza faktyczne uruchomienie budowy. (...) Podpisano także umowę na opracowanie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego, co także oznacza, że to muzeum, podobnie (...) jak MHP, ma szansę być zbudowane na jubileusz 100-lecia niepodległości Polski – ocenił Gliński.

Powstał też Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. – Przygotowaliśmy także kilkanaście w tej chwili projektów współprowadzeń, też w celu wzmacniania czy wręcz ratowania w niektórych wypadkach instytucji kultury, które są w dużym kryzysie – dodał.

Gliński poinformował również, że rozstrzygnięte zostały w normalnym trybie doroczne konkursy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, oraz że w najbliższych dniach „będą ogłoszone dwa konkursy dotyczące dużego projektu historycznego”.

– Wprowadziliśmy średnio pięcioprocentową podwyżkę uposażeń w dziale kultura i dziedzictwo narodowe – zwrócił uwagę minister kultury.
Minister Jarosław Gowin (fot. TVP Info)
Jarosław Gowin, minister nauki

– Największy wysiłek w ciągu pierwszych 6 miesięcy włożyliśmy w ograniczenie biurokracji – powiedział minister nauki Jarosław Gowin. Projekt ustawy ograniczającej biurokrację jest już gotowy, a jego efektem będzie m.in. ograniczenie częstotliwości oceny pracowników.

Minister zaznaczył, że w ostatnich ośmiu latach w szkolnictwie wyższym doszło do dwóch „głębokich zmian”. Motywacje tych zmian – jak mówił minister – były zasadne: chodziło o dostosowanie polskiego szkolnictwa do wymogów procesu bolońskiego i stworzenie systemu obiektywnych mierników oceny uczelni, aby zwiększyć ich konkurencyjność.

– O ile intencje były słuszne, to konsekwencje okazały się fatalne – powiedział Gowin. Rezultatem zmian jest spadek polskich uczelni w międzynarodowych rankingach, i spadek Polski do najniższej kategorii w rankingu innowacyjności. Dystans między Polską a innymi krajami europejskimi pogłębia się także w liczbie zdobywanych międzynarodowych grantów.

Jak ocenił, rzeczywistą konsekwencją zmian był rozwój monstrualnej biurokracji. – Największy wysiłek w ciągu tych pierwszych sześciu miesięcy włożyliśmy w to, aby ograniczyć biurokrację. O jej skali może świadczyć fakt, że w ankiecie, którą rozpisaliśmy na stronie internetowej ministerstwa, zgłoszono tysiąc pięćset różnego rodzaju wniosków mających ograniczyć biurokrację – powiedział minister nauki.

Odpowiedni projekt ustawy (nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) jest gotowy i został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Gowin wyraził nadzieję, że Rada Ministrów przychyli się do jej przyjęcia podczas najbliższego posiedzenia Rządu. Zaznaczył, że projekt pozytywnie oceniły gremia akademickie: od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, po Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlament Studentów RP.

Zaznaczył, że potrzebne są nowe rozwiązania systemowe, dlatego resort nauki rozpoczął pracę nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Do tych prac włączył środowisko akademickie. Pracę nad nowym dokumentem podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich to konkurs, którego wyniki MNiSW ogłosi w przyszłym tygodniu.
Minister Jarosław Gowin (fot. TVP Info)
Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych

– Nie przewidzieliśmy zbyt wcześnie, że proponując tak istotną korektę w polityce zagranicznej spotkamy się z tak gwałtowną, negatywną reakcją, szczególnie na świecie – powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Powiedział, że w ostatnich sześciu miesiącach polityce zagranicznej został przywrócony charakter podmiotowy.

W tym czasie – mówił – odbudowana została też „solidarność regionu”. – Tworzymy koalicję państw Europy Środkowo-Wschodniej tak, aby Polska mogła być rzecznikiem interesów regionu zarówno w UE, jak i w NATO. Zgodnie z koncepcją śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego zbudowaliśmy dużą koalicję 16 państw, która leży na osi północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Jako ważne kierunki współpracy regionalnej wskazał też Grupę Wyszehradzką (którą wraz z Polską współtworzą Czechy, Słowacja i Węgry) i państwa bałtyckie.

Minister powiedział, że odbudowane zostały relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a „relacje z UE są oparte na stałym dialogu, na uczestnictwie w podejmowanych w Brukseli decyzjach”.

– W ramach otwarcia na Wschód przeprowadziliśmy konsultacje w Moskwie, próbujemy utrzymać pragmatyczne relacje. Rozpoczęliśmy też proces normalizacji relacji z Białorusią – dodał Waszczykowski.

Szef dyplomacji ocenił również, że jego resort uczciwie przedstawiał stojące przed Polską zagrożenia i wyzwania, w tym to, „jakie kryzysy są rozgrywane wokół Polski”. – Stąd też postawiliśmy na samym początku jako główny priorytet zabezpieczenie kraju, bezpieczeństwo Polski przede wszystkim – podkreślił. Jak dodał, jednym z środków do poprawy sytuacji Polski pod tym względem, było „wyrównanie naszego statusu bezpieczeństwa w instytucjach europejskich” oraz w NATO.

Odnosząc się do sytuacji w UE, Waszczykowski zwrócił uwagę na zaangażowanie Polski w „dyskusję na temat projektu europejskiego”, związane – jak powiedział – z „zawłaszczaniem uprawnień należących do władz państwowych przez ciała pozatraktatowe”.

Z kolei jeśli chodzi o relacje z większymi państwami europejskimi – mówił minister – polityka przyjęta przez resort zakłada, że „nie odchodząc od współpracy z Niemcami - szczególnie w dziedzinie gospodarczej” rozwinięta zostanie współpraca z innymi państwami, m.in. z Wielką Brytanią.

Szef MSZ przedstawił również strategię rządu wobec kwestii migracyjnych i uchodźczych. – Wskazywaliśmy, że jako państwo leżące na Wschodzie, sąsiadujące z wielkim konfliktem, nierozwiązanym ciągle, między Rosją a Ukrainą, musimy przede wszystkim dostrzegać problem uchodźców i emigrantów ze Wschodu, szczególnie z Ukrainy – powiedział.

Wśród priorytetów polityki zagranicznej prowadzonej w pierwszym półroczu przez nowe kierownictwo MSZ wymienił też dyplomację ekonomiczną. Potwierdził zapowiedziane wcześniej przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego powołanie ciała promującego interesy gospodarcze na świecie.
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk (fot. PAP/Rafał Guz)
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa

– Priorytetem dla ministerstwa infrastruktury jest realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jego celem jest stworzenie alternatywnego wobec deweloperskiego rynku budowy mieszkań. Program ma zostać zaprezentowany i skierowany na posiedzenie rządu po długim weekendzie.

Nadzieje resortu budzi projektowana wspólnie z południowymi sąsiadami trasa Via Carpatia. Jest to pierwszy w Polsce wielki projekt komunikacyjny łączący północ z południem, podkreślił minister.

Udało się sfinalizować zamówienie dla bydgoskiej PESY, podpisać umowę z Rosją w sprawie przewozów w transporcie drogowym, stworzyć projektu zakładającego poprawę bezpieczeństwa w miejscach, w których szczególnie często dochodzi do wypadków drogowych, wymieniał szef resortu.

Minister Adamczyk zwrócił uwagę, po poprzednikach przejął resort nieprzygotowany do wykorzystania unijnych środków na modernizacje kolejnictwa. Ministerstwo zrobi wszystko, by nadrobić zaniedbania poprzedników i zapobiec utracie w tym roku 8 mld zł, zapewnił jego szef.
Minister Paweł Szałamacha (fot. TVP Info)
Paweł Szałamacha, minister finansów

W najbliższym czasie resort finansów przedstawi pakiet ustaw, regulujący rynek hazardu i pakiet dotyczący uszczelnienia poboru podatku VAT – zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Szałamacha podkreślił, że pakiet uszczelniający VAT „pozwoli od 2017 r. uzyskiwać wyższe dochody z tego podatku”. Poinformował, że bardzo zaawansowany jest też tzw. pakiet paliwowy, który ma zmienić ustawę o VAT, akcyzie i prawo energetyczne. Ma to uszczelnić rynek paliw płynnych w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi. Minister wyjaśnił, że bardzo duża część „dziury” wynikłej z funkcjonowania szarej strefy jest efektem tego, iż paliwo, korzystając ze swobód w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wjeżdża do Polski, ale nie jest tu opodatkowane.

– Ten pakiet, mam nadzieję, zostanie przedłożony na kolejne posiedzenie Rady Ministrów – zapowiedział.

– Także będą to ustawy regulujące nową logikę procesu budżetowego – podkreślił Szałamacha. Zdaniem ministra należy bowiem odejść od „mikrozarządzania” na rzecz „zarządzania większymi agregatami” i negocjowania między ministrami dużych kwot. Reforma budżetu weszłaby od 2018 r.

Szałamacha przyznał, że nie udało się szybko uchwalić ustawy o podatku od marketów „z uwagi na liczne protesty”. Nie udało się też, dodał, szybko przeprowadzić głębokiej nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Premier Beata Szydło
.

Kalendarz transmisji

Styczeń 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
26-01-2023
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych