zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 r.

16:29, 28.09.2021;   autor: akune, msies;   źródło: IAR, Twitter

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 r. Prognozowane przychody państwa w przyszłym roku wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki – 521,4 mld zł. Maksymalny deficyt powinien wynieść 30,9 mld zł.


Podziel się:   Więcej

– Polska gospodarka jest w dobrym stanie, ale to jeszcze nie moment na konsolidację fiskalną – oświadczył we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Jak powiedział, w przyjętym projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano dochody na poziomie 481,4 mld zł, wydatki zaś na 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

– To jest deficyt, który będzie finansował kolejne inwestycje, ponieważ finanse publiczne są zdrowe i możemy sobie pozwolić, aby dalej inwestować i żeby nasza gospodarka się rozwijała – stwierdził Tadeusz Kościński.

Minister finansów zaznaczył, że wszystkie dane w budżecie przedstawione są w ujęciu unijnym. Dodał, że dług sektora finansów publicznych w tym ujęciu ma w przyszłym roku wynieść 56,6 proc. a deficyt – 2,8 proc. PKB.


Rząd rozpoczął obrady. Zajmie się m.in. projektem budżetu na 2022 r.

 
 
 
...
 
W projekcie budżety zapisano, że w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 4,6 proc. w stosunku do 4,9 proc. w roku bieżącym.

– Porównując nominalne dochody budżetu państwa, a dokładnie ich przewidywane wykonanie w nowelizacji, a zaplanowane na rok 2022, kwota różnicy jest niewielka. Czyli już po wprowadzeniu rozwiązań z Polskiego Ładu, gdzie są zasadnicze obniżki podatku dochodowego dla osób fizycznych, te dochody utrzymują się na niemalże tym samym poziomie, jeżeli chodzi o dochody ogółem, a dochody podatkowe rosną – powiedział obecny na konferencji wiceminister Sebastian Skuza.

Dodał, że ubytki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosłyby niewiele ponad 4,1 mld zł.

Skuza powiedział, że w budżecie przewidziano kontynuowanie dotychczasowych programów strategicznych, takich jak 500+, ale zaplanowano także realizację nowych programów, na przykład rodzinnego kapitału opiekuńczego, którego koszt to 3,2 mld zł. Dodał także, że nakłady na służbę zdrowia w budżecie rosną powyżej 5,75 proc. PKB.

„Podkreślam, że faktycznie zrealizowane środki będą jeszcze wyższe, bo po przyjęciu rozwiązań z Polskiego Ładu będą dodatkowe środki z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne” – powiedział wiceminister finansów.


Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy budżetowej na 2022 r.
Stwierdził także, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 4,89 proc. Dodał, że w projekcie zapisano również środki na zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 4,4 proc. Wydatki na obronność, według Skuzy, mają osiągnąć poziom 2,2 proc. PKB.

– Finanse publiczne są w dobrym stanie i są stabilne – podkreślił Sebastian Skuza.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.


Projekt budżetu. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie do 55,5 proc. PKB w 2022 r.