zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd przyjął projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

14:50, 17.09.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

Zwiększenie spójności rozwoju kraju oraz wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych to jedne z głównych celów projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, który przyjął we wtorek rząd – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.


Podziel się:   Więcej

– Chcemy zniwelować różnice gospodarcze między regionami Polski. Chcemy w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał ośrodków różnej wielkości, o różnym znaczeniu i pełnionych funkcjach – podkreślił, cytowany we wtorkowym komunikacie, szef MIiR Jerzy Kwieciński.

Jak zaznaczył resort, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc. „Głównym założeniem strategii jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta” – czytamy.

Dodano, że KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej i działania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorząd terytorialny oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki.\

Strategia, jak wyjaśnił resort, wskazuje cztery rodzaje obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc – tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI).

Chodzi m.in o skupiska gmin wiejskich i powiązane z nimi funkcjonalnie małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców o „największej koncentracji problemów rozwojowych” i w największym stopniu zagrożone trwałą marginalizacją. Kumulacja tych obszarów, jak podano, występuje głównie w pasie północnej i wschodniej części kraju.


Rząd zajmie się projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
Kolejny obszar to miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. „Cechuje je regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejącego się społeczeństwa zmieniającego popyt na niektóre usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy” – zaznaczono.

Problemem tej kategorii obszarów, jak dodano, jest „niezadowalająca dostępność terytorialna”, w tym niedostateczne powiązania transportowe z innymi miastami i z „bszarem funkcjonalnym” w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych czy siatki połączeń w transporcie zbiorowym).

OSI, jak wyjaśniło MIiR, zostaną uwzględnione w krajowych i regionalnych strategiach – w programach mają być zapisane preferencje dla tych obszarów oraz powstaną programy skierowane tylko do nich. „Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W związku z tym wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa” – podkreślił resort.

W KSRR położono też nacisk na „wspieranie powiązań między lokalnym i regionalnym sektorem publicznym a światem biznesu i nauki”.

W dokumencie, jak zaznaczyło MIiR, przewidziano również zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej. „Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi” – zaznaczył resort.


Projekt KSRR 2030 tematem posiedzenia Stałego Komitetu RM

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
09-07-2020
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych