zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

16:12, 24.05.2022;   autor: ansa;   źródło: PAP

We wtorek rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. oraz projekt uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021 – podała KPRM po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodała, że deficyt budżetu państwa za 2021 r. to 26,3 mld zł.


Podziel się:   Więcej

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd przyjął przedłożona przez ministra finansów uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz projekt uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021.

Według KPRM, dzięki dobrze prowadzonej polityce rządu, dochody budżetu państwa za 2021 r. wyniosły 494,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 521,2 mld zł. Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą 26,4 mld zł, co oznacza, że został on wykonany w 65,1 proc. – wobec planowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r. poziomu 40,5 mld zł.

KPRM przypomniała, że w 2021 r. polska gospodarka znalazła się na ścieżce szybkiego rozwoju gospodarczego, po recesji wywołanej COVID–19. Sytuacja na rynku pracy ulegała stopniowej poprawie. Popyt na pracę odbudowywał się, bezrobocie obniżało się, a nominalna dynamika płac wyraźnie przyspieszyła.

Wskazano, że szybka odbudowa aktywności gospodarczej, przy jednocześnie wysokich wzrostach cen surowców na rynkach światowych (zwłaszcza ropy, węgla i gazu) oraz rosnącej dynamice cen żywności, przełożyła się na wyższą od pierwotnych oczekiwań inflację, która jeszcze na początku 2021 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego.


Rząd zajmie się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
Dodano, że w 2021 r. w dalszym ciągu obowiązywała i rozwijana była tarcza antykryzysowa. Działania te zorientowane były przede wszystkim na ochronę zdrowia, ochronę miejsc pracy, a także zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa finansowego.

Jak napisała Kancelaria w komunikacie po posiedzeniu rządu, założenia przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2021 z 20 stycznia 2021 r. były ostrożne i konserwatywne, zakładając m.in. iż dochody budżetu państwa ukształtują się na poziomie 404,5 mld zł. W momencie, gdy prognozy wskazywały, że w 2021 r. dochody będą znacząco wyższe od planowanych, rząd zdecydował się na przeprowadzenie nowelizacji ustawy budżetowej. Jej głównym celem było wykorzystanie dodatkowych środków na dalsze działania, aby w jeszcze większym stopniu łagodzić negatywne skutki pandemii – wyjaśniono.

Poinformowano, że w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono wzrost PKB o 4,9 proc., przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 5 548 zł oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 6 proc. na koniec 2021 r.


Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.
KPRM dodała, że łączne dochody budżetowe za rok ubiegły wyniosły aż 494,8 mld zł i były wyższe o 11,9 mld zł od planowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o 2,5 proc. W porównaniu do 2020 r. wzrosły nominalnie o 17,9 proc., a realnie o 12,2 proc. Wydatki budżetu państwa w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 521,2 mld zł, w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2021 r. były niższe o 2,3 mld zł, tj. o 0,4 proc. W porównaniu z 2020 r. wydatki były nominalnie wyższe o 3,3 proc., natomiast realnie niższe o 1,8 pkt proc.

Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 26,4 mld zł, co oznacza, że został wykonany w 65,1 proc. Wcześniej deficyt planowany był na 40,5 mld zł – podano.


Ustawa budżetowa na 2021 r. z podpisem prezydenta