zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd rozpoczął obrady. Zajmie się kwestią przedłużenie stanu wyjątkowego i projektem budżetu na 2022 r.

11:40, 28.09.2021;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Projektem ustawy budżetowej na 2022 r. zakładającym dochody w wysokości 475,6 mld zł i wydatki 505,6 mld zł oraz kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej – zajmie się we wtorek rząd, na posiedzeniu, które rozpoczęło się o godz. 11.00.


Podziel się:   Więcej

Rada Ministrów zajmie się zarówno przyjętym wstępnie przez rząd w sierpniu projektem ustawy budżetowej na 2022 r., jak również projektem ustawy okołobudżetowej i projektem „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025”.

Według projektu ustawy budżetowej w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zaplanowane na 505,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma nie przekroczyć 30 mld zł.

W założeniach makroekonomicznych do przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje m.in., że w 2021 r. PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc. (po spadku o 2,7 proc. rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc.

Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 proc., a na koniec 2022 r. 5,9 proc. Natomiast wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w 2022 r. wyniesie 3,3 proc.


Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy budżetowej na 2022 r.
Rząd prognozuje, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3 proc. w ujęciu nominalnym. KPRM wskazała w komunikacie, że po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, w tym zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB, a także m.in. program „Rodzina 500+", realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd we wtorek zajmie się także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

W projekcie zostały m.in. zawarte propozycje regulacji, dotyczących wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, które będą określane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.


Projekt budżetu. Dochody budżetu w 2022 r. wzrosną o 0,4 proc.

Ministrowie zajmą się również we wtorek projektem „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025”, który zawiera omówienie wielkości oraz struktury długu publicznego oraz kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, omówienie oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych, prezentację przewidywanych efektów realizacji strategii, w tym prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz parametrów ryzyka wraz z analizą wrażliwości na zmiany, a także analizę i prognozę wielkości gwarancji i poręczeń.


Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.
Rząd zajmie się także kwestia przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział w poniedziałek, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września.

Objęte są nim 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.


Prezydent i premier spotkali się ws. przedłużenia stanu wyjątkowego
Ministrowie omówią także projekt ustawy, w wyniku którego ma zostać powołany jeden podmiot prowadzący działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powstanie przez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Według resortu zdrowia nowy podmiot zagwarantuje skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej, utworzonej przez ministra zdrowia.


Ma powstać Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rząd zajmie się projektem
Rząd we wtorek omówi także przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024.


Projekt noweli o służbie cywilnej w piątek na Stałym Komitecie RM

Kalendarz transmisji

Październik 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
23-10-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych