zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd m.in. o projekcie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz projekcie noweli o uczelniach zawodowych

07:36, 22.06.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

Projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz projekt noweli dotyczący uczelni zawodowych - tym m.in. zajmie się we wtorek rząd.


Podziel się:   Więcej

Projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma na celu dostosowanie przepisów do regulacji unijnych, które ustanawiają m.in. jednolite przepisy dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów oraz wspólne zasady dotyczące opłat i prowizji nakładanych na zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w związku z ich działalnością transgraniczną.

Ponadto przepisy unijne przewidują ustanowienie centralnej bazy danych dotyczących transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzają ujednoliconą definicję czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu i określają warunki, na jakich zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) z UE mogą podejmować te czynności.

Ministrowie omówią także m.in. projekt noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który przewiduje umożliwienie uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie wyrazów „akademia praktyczna”. Uczelnie, które spełniać będą określone kryteria, będą miały też możliwość prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów zawartego z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów.


Rząd zajmie się projektem noweli ustawy o ritv i ustawy o kinematografii
Uczelnia zawodowa będzie mogła uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów bez konieczności zawarcia porozumienia, jeżeli m.in. w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50 proc. studentów kształci się na studiach stacjonarnych i co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się również przygotowaną w resorcie sprawiedliwości nowelizacją Kodeksu cywilnego. Głównym problemem, którego dotyczy projekt, jest obecna praktyka nadużywania instytucji wezwania do próby ugodowej w kontekście związanego z tym przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

„W praktyce bowiem obserwuje się narastające zjawisko, polegające na składaniu przez wierzycieli powtórnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia. Powyższe działanie wierzycieli, zdecydowanie negatywne, stoi niewątpliwie w sprzeczności z istotą instytucji przedawnienia, której celem jest stabilizacja stosunków prawnych, pewność obrotu prawnego, mobilizowanie wierzyciela do szybkiego dochodzenia praw i wreszcie ochrona dłużnika przed zbyt długo trwającym stanem niepewności co do istnienia obowiązku” - wskazano w uzasadnieniu projektu.


Komisje za szerszą jawnością spraw cywilnych rozpatrywanych w sądach podczas pandemii
W związku z tym w projekcie przewidziano, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, bądź o wszczęcie mediacji, będzie prowadziło do zawieszenia biegu przedawnienia, a nie jego przerwania, co powoduje obecnie konieczność liczenia tego terminu od początku.

Ponadto projekt m.in. modyfikuje przepisy cywilne odnoszące się do kwestii wyzysku i na przykład „przewiduje dodanie braku dostatecznego rozeznania do katalogu przesłanek, których zaistnienie pozwala ocenić sytuację jako stanowiącą wyzysk w rozumieniu prawa”. W zmianie chodzi o poprawę ochrony osób poszkodowanych m.in. na skutek nieuczciwych umów pożyczki - w zamian za przewłaszczenie nieruchomości lub nieproporcjonalnej franczyzy. Proponowane przepisy odnoszą się też do zwolnienia z odpowiedzialności za długi czynszowe pełnoletnich dzieci pozostających na utrzymaniu najemcy.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu omówi także projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021.


Prezydent: nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
28-09-2022
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych