zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy o dokumentach paszportowych

11:57, 29.11.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy powołującym nowy rejestr paszportowy; zmieni się m.in. sposób składania wniosku o wydanie paszportu, a prawo do ulgi zyskają m.in. pobierający zasiłki z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.


Podziel się:   Więcej

Projekt ustawy o dokumentach paszportowych zakłada budowę nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) i likwidację centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUDP) oraz ewidencji paszportowych prowadzonych przez organy paszportowe w ramach Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O). Nowy rejestr ma m.in. umożliwić szybszy obieg informacji i dostęp do aktualnych danych wszystkim organom paszportowym.

Zgodnie z proponowaną regulacją organy zyskają dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego i rejestru PESEL. Wprowadzanie danych do rejestru odbywać się będzie bezpośrednio za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie tak jak ma to miejsce obecnie, za pośrednictwem baz lokalnych. Budowa nowego rejestru - jak zaznaczono - ograniczy także powielanie danych osobowych gromadzonych w kilku rejestrach. Obecnie w CEWiUDP i ewidencjach lokalnych dane są powielane.

Sejmowa komisja zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy
Jak zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu, budowa RDP umożliwi odstąpienie od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na rzecz elektronicznego wniosku, który będzie generowany przez urzędnika paszportowego w aplikacji, na podstawie danych podanych przez obywatela i zgromadzonych w dostępnych rejestrach państwowych.

„Wniosek, po akceptacji, będzie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrach państwowych ze stanem faktycznym, po udokumentowaniu prawidłowych danych, organy paszportowe będą mogły w krótkim czasie, za pośrednictwem systemu, doprowadzić do usunięcia stwierdzonych niezgodności, co pozwoli na wydanie dokumentu” - napisano.

Zmienią się również przepisy, które wymagają od osób zamieszkujących w Polsce i ubiegających się o dokument paszportowy przed wojewodą, do bezwzględnego legitymowania się ważnym paszportem lub dowodem osobistym. Wymogu takiego nie mają obecnie obywatele zamieszkujący poza granicami kraju, gdyż nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego.

Wprowadzone mają zostać usługi elektroniczne


„Powyższe rodzi problemy dla obywateli w sytuacji, gdy dowód osobisty zostanie utracony, a nowy nie jest jeszcze wydany. RDP umożliwi organom paszportowym porównywanie danych i potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa w oparciu rejestry państwowe. Z tego względu możliwe będzie odejście od rygorystycznego żądania legitymowania się dowodem osobistym przy składaniu wniosku o paszport” - napisano.

Zgodnie z projektem, wprowadzone mają zostać usługi elektroniczne, które pozwolą na sprawdzenie ważności paszportu, a także danych osobowych. Pozwolą także na unieważnienie paszportu np. w przypadku jego utraty, a także na wysyłanie do obywateli powiadomień np. o zbliżającym się terminie utraty ważności dokumentu.

Po zmianie przepisów granica wiekowa dzieci, do której są oni zwolnieni z obowiązku podpisu, zostanie zrównana z granicą wieku dzieci, do którego zwalniane są one z obowiązku składania odcisków palców i będzie wynosiła 12 lat.

Premier Morawiecki spotka się z klubami i kołami parlamentarnymi
W ustawie zostanie określony katalog osób uprawnionych do obniżonej opłaty paszportowej. „Nie ulegnie zasadniczym zmianom w stosunku do obecnie obowiązującego systemu ulg, tj. osoby dotychczas uprawnione nie utracą prawa do zniżek” - napisano.

Do katalogu zniżek wpisani zostaną natomiast ci, którzy na podstawie przepisów szczególnych pobierają zasiłki i świadczenia z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i z tego względu musiały zrezygnować z aktywności zawodowej. Ulgi otrzymają także osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych po 1956 r.

Ponadto zaproponowano rezygnację z prawa do obniżenia opłaty za wydanie paszportu w przypadku wydania nowego paszportu z powodu braku miejsca na wizy i stemple graniczne lub zmiany danych np. w wyniku małżeństwa. Autorzy projektu proponują również zwolnienie z opłaty paszportowej w przypadku wymiany paszportu z powodu sprostowania błędu w danych, rezygnację z podwyższenia opłaty w przypadku zniszczenia lub zagubienia paszportu. Po zmianach nie będzie natomiast można ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty po przyjęciu wniosku.
Ponadto ustawa zakłada wprowadzenie uproszczeń procedury ubiegania się o drugi paszport i wydłużenie okresu ważności drugich paszportów do 3 lat. Obecnie paszporty tego rodzaju są wydawane na okres 2 lat.

Poszerzony zostanie także katalogu podmiotów uprawnionych do posiadania paszportu tymczasowego o osoby małoletnie, które w związku np. z kontynuacją nauki potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

Zgodnie z proponowaną ustawą, „orzeczenie sądu będzie stanowiło podstawę do wydania dokumentu paszportowego osobie małoletniej za zgodą wyłącznie jednego z rodziców, jedynie w sytuacji, gdy z orzeczenia tego będzie w sposób jasny i precyzyjny wynikało, iż drugi z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza rodzicielska została zawieszona lub władza ta została ograniczona w zakresie wyrażenia zgody na wydanie dokumentu paszportowego”.

W projekcie proponuje się też nadanie upoważnienia funkcjonariuszom publicznym do zatrzymywania unieważnionych dokumentów paszportowych oraz uprawnienie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej do fizycznego anulowania dokumentów paszportowych oznaczonych w RDP jako unieważnione.

„Chcemy, by w tym roku ruszył drugi nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych”

Kalendarz transmisji

Styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
27-01-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych