zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Jak chronić seniorów?

Rząd za odwróconym kredytem hipotecznym

17:01, 15.10.2013;   autor: msies, pl;   źródło: PAP

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez jakiś czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości.


Podziel się:   Więcej

Celem założeń, przygotowanych przez resort finansów, jest zabezpieczenie interesów, szczególnie osób starszych, korzystających z takich usług.

Propozycja MF ma umożliwić bankom, instytucjom kredytowym, a także oddziałom banków zagranicznych i instytucjom kredytowym prowadzącym działalność transgraniczną oferowanie odwróconych kredytów hipotecznych. Nie określa ona limitu wieku osób, które będą chciały zawrzeć z bankiem taką umowę.

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, instytucje uprawnione do zawierania takich umów będą podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich UE. Kredyt ma być zawierany w walucie polskiej, podstawą jego zabezpieczenia jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości.

– „Oznacza to, że bank lub inna określona instytucja kredytująca może zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą fizyczną, która posiada: prawo własności nieruchomości, prawo własności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze prawo własności do lokalu” – podkreślono. Dla banku zabezpieczeniem spłaty będzie hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do tej nieruchomości.

Zgodnie z założeniami do projektu, bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne. Kredytobiorca będzie właścicielem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do momentu swojej śmierci; do tego czasu będzie mógł w nim zamieszkiwać. Bank otrzyma mieszkanie dopiero po śmierci uprawnionego.

CIR podkreśliło, że przed zawarciem umowy rzeczoznawca majątkowy oceni nieruchomość, a przyszła ustawa nie będzie przesądzać o tym, która ze stron będzie płacić za wycenę. Następnie kredytobiorca powinien otrzymać na papierze jednolity arkusz informacyjny z danymi o odwróconym kredycie hipotecznym. Chodzi m.in. o opis kredytu, jego koszty oraz informacje o obowiązkach i prawach biorącego kredyt.

Umowa ma być zawierana na piśmie. Powinny w niej znaleźć się m.in. informacje o rodzaju kredytu, jego wysokości, wartości nieruchomości, oprocentowania kredytu, a także terminy i wysokość wypłacanego świadczenia – jednorazowo czy w ratach. Kredytobiorcy będą mogli spłacić odwrócony kredyt hipoteczny przed terminem wskazanym w umowie.

W przyszłej ustawie mają się znaleźć przepisy dotyczące konsekwencji, jakie będzie ponosił kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości.

„Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu – wraz z odsetkami i innymi kosztami – będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli dopełnić formalności spadkowych oraz mieć możliwość spłacić kredyt i zachować prawo do lokalu” – podkreślono.
 
 
 
...
 

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
20-09-2021
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych