zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym

09:14, 21.01.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Projekt zmian w ustawie wprowadza m.in. przepisy zobowiązujące podmioty zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem do opracowania i aktualizacji dokumentów w tym zakresie.


Podziel się:   Więcej

Projekt przewiduje również wprowadzenie dla organów administracji rządowej obowiązku wdrażania „Ramowego Programu Działań na lata 2015–2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof” oraz pełnienia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa funkcji krajowego punktu kontaktowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw jego wdrażania.

Regulacja wskazuje również na potrzebę dostosowania terminologii do prawodawstwa unijnego, co – jak zaznaczono – stworzy efektywne narzędzia do prowadzenia oceny ryzyka i zarządzania nim.

„W zakresie oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz określenia celów strategicznych służących ich ograniczeniu przewiduje się, tak jak dotychczas, cykliczne opracowywanie dokumentu pt. +Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego+” – napisano w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów.
Nowością ma być natomiast wprowadzenie regulacji, które przewidują opracowywanie, m.in. na bazie „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego” dokumentów o nazwie: „Streszczenia istotnych elementów krajowej oceny ryzyka„ oraz „Krajowa ocena zdolności zarządzania ryzykiem”. Dokumenty te będą udostępniane Komisji Europejskiej.

Jak zaznaczono w BIP Rady Ministrów, na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego sporządzane będą ponadto plany zarządzania ryzykiem, oraz plany reagowania kryzysowego. Dokumenty te będą tworzone z uwzględnieniem motywu przewodniego zmian – tj. minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jej skutków.

Regulacja przewiduje też uwzględnienie w planach zarządzania ryzykiem oraz planach reagowania kryzysowego zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Jak podkreślono, opracowane zostaną kryteria umożliwiające wyłanianie operatorów infrastruktury krytycznej oraz pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej.

Przeprowadzony zostanie również podział na infrastrukturę krytyczną, której zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli, a także na zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności danego województwa.

Projekt przewiduje też wprowadzenie instytucji koordynatora ds. ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej.

Infrastruktura krytyczna to – według ustawy o zarządzaniu kryzysowym – systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Opracowanie dokumentów planistycznych w obszarze zarządzania ryzykiem – jak wskazano w dokumencie – jest bezpośrednio powiązane z jednym z warunków kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027, który mówi o osiągnięciu skutecznych ram zarządzania ryzykiem.

Rząd chce nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 
22-02-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych