zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

14:59, 22.06.2021;   autor: msies, akune;   źródło: PAP, Twitter

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych regulacji dla dostawców platform udostępniających wideo oraz modyfikację przepisów dot. ochrony konsumentów, w tym szczególnie małoletnich.


Podziel się:   Więcej

Projekt został przedłożony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

W komunikacie KPRM napisano, że „przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych zostały dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej”.

„Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych regulacji dla dostawców platform udostępniających wideo oraz modyfikację przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w tym szczególnie małoletnich” – wskazano.

Wyjaśniono, że wprowadzono „przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z dostarczaniem platform udostępniania wideo”.

 
 
 
...
 
„Chodzi o: zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform; zgłoszenie platformy udostępniania wideo do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w systemie teleinformatycznym (zgłoszenie będzie zawierać podstawowe informacje; wzór zgłoszenia i wykazu zostaną określone w rozporządzeniu KRRiT); zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy i popełniania określonych w ustawie przestępstw, zagrażających prawidłowemu rozwojowi małoletnich (bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych); wyeliminowanie treści zabronionych, bądź ich udostępnianie w sposób zgodny z prawem w ramach kontroli ex post; obowiązek stworzenia mechanizmu składania skarg, tak aby odbiorcy treści na platformie mieli zapewniony łatwy sposób sygnalizowania dostawcom platform o naruszeniach przepisów w treściach umieszczanych na platformie” – dodano.

Do kwestii wymagających rozwiązania zaliczono także: modyfikację reguł dotyczących stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie; modyfikację obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych; modyfikację zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych oraz wprowadzenie wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie, służącego ustalaniu podmiotów podlegających polskiej jurysdykcji, a także modyfikację przepisów dotyczących kompetencji i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


Senacka komisja kultury za odrzuceniem sprawozdania KRRiT
Zmodyfikowano także reguły umieszczania reklam w usługach medialnych. Dokonano podziału doby na trzy przedziały czasowe, z czego dwa zawierają ograniczenia emisji reklam: „06.00-18.00 - 20 proc. tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 144 minut; 18.00-24.00 - 20 proc. tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 72 minut”.

Projekt noweli zakłada „odejście od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są wyjątki”.

Wprowadzono również możliwość przerywania reklamami filmów dla dzieci, dłuższych niż 60 minut. Pozostałe treści skierowane do dzieci w dalszym ciągu nie będą mogły być przerywane reklamami. Dodano także zakaz nadawania reklam o papierosach elektronicznych.


Konsultacje ws. ustawy abonamentowej. Prezydent spotka się z prezesami TVP i Polskiego Radia
Ponadto projekt noweli modyfikuje regulacje dotyczące ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich.

W projekcie nowelizacji „doprecyzowano zakaz udostępniania audycji lub innych przekazów zawierających treści nawołujących do nienawiści, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; wprowadzono odpowiednie oznaczenia opisujące charakter prezentowanych treści, które będą wskazywać, jakie rodzaje zagrożeń dla osób małoletnich znajdują się w audycji lub innym przekazie oraz wprowadzono zakaz przetwarzania przez nadawców do celów handlowych danych osobowych małoletnich”.


Spotkanie prezydenta z KRRiT i dyrektorami ośrodków regionalnych
W projekcie nowelizacji zmieniono zasady promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych.

Zmodyfikowano reguły dotyczące stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.


Duża ustawa medialna trafiła do Sejmu. TVP, Polskie Radio i PAP mają być mediami narodowymi
Zmieniono przepisy dotyczące kompetencji i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: umożliwiono podejmowanie działań wobec platform udostępniania wideo; nałożono obowiązek uzasadniania działań podejmowanych w zakresie odwołania członków KRRiT.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Sejmowa komisja rekomenduje odrzucenie noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej

Kalendarz transmisji

Październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
02-10-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych