zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd zajmie się we wtorek projektem noweli dot. uczelni zawodowych

14:40, 21.06.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

Umożliwienie uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie wyrazów „akademia praktyczna” – przewiduje m.in. projekt noweli, którą zajmie się we wtorek rząd.


Podziel się:   Więcej

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowanej przez resort edukacji i nauki.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, proponowane zmiany mają na celu umożliwienie uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki, używania w swojej nazwie wyrazów „akademia praktyczna”.

Poza tym uczelnie, które spełniać będą określone kryteria, będą miały też możliwość prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów zawartego z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów.

„Rozwiązania te zapewnią uczelniom zawodowym większą rozpoznawalność i renomę w lokalnych społecznościach, a także będą stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego rozwijania potencjału organizacyjnego i podnoszenia jakości prowadzonego kształcenia” – wyjaśniono.


Kredyt dla zaocznych studentów medycyny. Projekt w wykazie prac rządu
Dodano, że dzięki nowemu rozwiązaniu zwiększy się rozpoznawalność tej grupy uczelni na rynku edukacyjnym, co przyczyni się do ich pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym, prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach.

Z uzasadnieniu projektu wynika, że weryfikacja spełniania przez uczelnię zawodową (publiczną i niepubliczną) wskazanych powyżej warunków będzie przeprowadzana na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Z projektu wynika też, że akademie praktyczne będą mogły prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia zawartego z uprawnioną uczelnią.

„Proponowane regulacje pozwolą uczelniom zawodowym wyróżniającym się ugruntowaną i stabilną pozycją w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiednią jakością prowadzonego kształcenia usamodzielnić się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela” – czytamy w uzasadnieniu.


W Sejmie poselski projekt noweli ustawy o szkolnictwie wyższym i uczelniach
Uczelnia zawodowa będzie mogła uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów bez konieczności zawarcia porozumienia, jeżeli m.in. w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50 proc. studentów kształci się na studiach stacjonarnych i co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Rząd: miliony dla uczelni, żeby zatrzymać najzdolniejszych studentów w Polsce

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
25-07-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych