zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd zamierza doprecyzować program rekompensat dla sektorów energochłonnych

17:04, 01.02.2023;   autor: kawi;   źródło: PAP

Rząd zamierza przyjąć uchwałę, która ma doprecyzować program rekompensat dla sektorów energochłonnych - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu. O pomoc nie będą mogły wnioskować firmy znajdujące się na tzw. liście sankcyjnej.


Podziel się:   Więcej

W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem zmieniającym uchwałę ws. przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Jak wskazano w wykazie projektowana uchwała wprowadzi zmiany „doprecyzowujące i porządkujące”.

W wykazie wyjaśniono, że nowa uchwała ma wprowadzić m.in. definicję grupy kapitałowej, która „będzie rozumiana jako grupa przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)”. „Zmiana ta wynika z konieczności przyjęcia odpowiedniej definicji na potrzeby obliczania maksymalnej kwoty pomocy oraz kumulacji pomocy, udzielanej w ramach programu” - przekazano.

Kolejna ze zmian ma dotyczyć warunków jakie będą musiały spełniać przedsiębiorcy, aby móc się ubiegać o pomoc finansową.
Zgodnie z nią o pomoc będzie mógł otrzymać przedsiębiorca, który nie znajduje się na liście, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (lista sankcyjna) lub wobec którego nie wszczęto postepowania ws. naruszenia przepisów tej ustawy, lub nie nałożono kar.

Trzecią zmianą - zgodnie z wykazem prac legislacyjnych rządu - jest doprecyzowanie, że „do otrzymania pomocy w zwiększonej kwocie nie jest konieczne spełnienie przez przedsiębiorcę obu warunków wymienionych w części 9, ale wystarczające jest spełnienie jednego z nich”.

Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych to 5 mld zł, a firmy - jak informowano - mają otrzymać wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro.

Prezydent: Rosyjska polityka energetyczna to problem polityczny, a nie biznesowy czy gospodarczy

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
20-03-2023
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych