zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rząd zdecydował o zwiększeniu środków na drogi o 2,7 mld zł

16:29, 24.05.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd zdecydował we wtorek o przeznaczeniu dodatkowych 2,7 mld zł na drogi krajowe – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.


Podziel się:   Więcej

Dodano, że środki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic.

Limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie zwiększony o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł.

Jak poinformowano w komunikacie, przyczyną zmian jest konieczność pilnego zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji wynikająca z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Dlaczego dodatkowe środki na budowę dróg?


Wyjaśniono, że w ostatnim czasie zaobserwowano kilka negatywnych trendów związanych z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, wzrostem cen w wybranych asortymentach oraz wydłużeniem okresu oczekiwania na dostawy surowców.

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów poinformowano, że szacuje się, iż pracownicy branży budowlanej z Ukrainy mogą stanowić blisko 28 proc. ogółu pracowników. Wzrost cen dotyczy natomiast szeregu materiałów niezbędnych przy realizacji inwestycji.


Rząd m.in. o zwiększeniu środków na budowę dróg o 2,5 mld zł
„Należy też zwrócić uwagę na wysoki poziom inflacji, który przekłada się w dalszej kolejności na wzrost pozostałych elementów składowych wpływających na cenę realizacji materiałów, usług czy też poziomu płac. W tym kontekście, w szczególności wskazać należy wzrost ceny paliw oraz stali” – dodano w wykazie.

Zwrócono uwagę, że wzrosty cen paliwa przyspieszyły szczególnie w ostatnich tygodniach po inwazji na Ukrainie, choć istotne wzrosty były już odnotowywane w zeszłym roku.

„W przypadku stali mamy do czynienia ze wzrostem cen od dłuższego czasu, niemniej dodatkową istotną rolę może tu pełnić ograniczenie importu stali z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Skutkuje to dużą niepewnością na rynku, co do cen materiałów oraz dostępności pracowników” – napisano w wykazie prac rządu.

Pierwotny budżet „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)” wynosił 105 mld zł. Jego aktualizacje przyniosły zwiększenie limitu wydatków. W lipcu 2017 r. do 135 mld zł, we wrześniu 2019 r. do 142,2 mld zł, a ostatnia z czerwca 2020 r. do 163,9 mld zł.

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4631,5 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1753,6 km autostrad. Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają również plany rozbudowy autostrady A4. W woj. opolskim pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego remontowany jest odcinek tej autostrady. W realizacji znajduje się ok. 196 km autostrad, a nieco ponad 30 km jest na etapie przygotowania.


Rząd o poprawie bezpieczeństwa na drogach

28 mld zł na budowę obwodnic


Rok temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu dla budowy 100 obwodnic. Na realizację inwestycji, które będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, rząd przeznaczy 28 mld zł.

Za realizację tego rządowego programu odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze dla 84 obwodnic. Czternaście kolejnych jest na etapie realizacji.


115 mln zł więcej na budowę obwodnic? Rząd chce zwiększenia funduszu