zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sałek: Polski model finansowania ochrony środowiska jest wyjątkowy na tle Europy

17:25, 29.06.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Polski model finansowania ochrony środowiska jest wyjątkowy na tle Europy - ocenił przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Paweł Sałek.


Podziel się:   Więcej

Doradca prezydenta poinformował, że na piątkowym posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych tematem wiodącym ma być polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, który - jak podkreślił - jest wyjątkowy na tle Europy. - Jesteśmy jednym z niewielu krajów, które na przedsięwzięcia ekologiczne przeznaczają środki pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców czy kar np. za jego zanieczyszczenie - wyjaśnił. Dodał, że pieniądze te trafiają na specjalny fundusz, a następne są wydatkowane np. na edukację ekologiczną, inwestycje w oczyszczalnie ścieków oraz filtry poprawiające jakość powietrza czy zwiększanie efektywności energetycznej.

Podkreślił, że istotny udział w dystrybuowaniu środków zarówno unijnych jak i krajowych ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Przypomniał, że posiedzenie Rady przypada na 1 lipca, czyli rocznicę wejścia w życie przepisów powołujący NFOŚiGW. Dodał, że z tej okazji kilku przedstawicieli NFOŚiGW oraz WFOŚiG otrzyma odznaczenia państwowe. - W obliczu transformacji energetycznej i przeobrażeń czekających naszą gospodarkę takie instytucje będą miały istotną rolę do spełnienia - wskazał.

NFOŚiGW wraz z 16 niezależnymi (podlegającymi samorządom wojewódzkim) wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią trzon polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne.
Jednym z najważniejszych zadań Narodowego Funduszu jest sprawne i efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej (głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Krajowego Systemu Zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) oraz unijnego Instrumentu Finansowego LIFE+.

Fundusz zarządza też finansami publicznymi przeznaczonymi na działalność ekologiczną poprzez programy finansowe (tzw. programy priorytetowe), których lista corocznie zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą. Programy priorytetowe zawierają warunki, których spełnienie - co do zasady - powinno stanowić podstawę do udzielenia dofinansowania i zawarcia umowy.
Programy szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania wniosków (nabór ciągły lub w trybie konkursowym), formę, intensywność i warunki dofinansowania, grupy potencjalnych beneficjentów, rodzaj przedsięwzięć, koszty kwalifikowane, a także procedurę wyboru przedsięwzięć.

Część środków przeznaczana jest też na realizację zadań wskazywanych corocznie przez Ministra Środowiska (m.in. badania i ekspertyzy), na utrzymanie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (IMGW-PIB) lub na podstawie wieloletnich porozumień z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie dla policji i straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń.

„Potrzebujemy stabilnych dostaw nowoczesnej energii neutralnej dla klimatu”

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
18-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych