zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm odrzucił niemal wszystkie poprawki Senatu do noweli Kodeksu karnego wykonawczego

19:01, 05.08.2022;   autor: akune;   źródło: PAP

Sejm odrzucił w piątek niemal wszystkie senackie poprawki do obszernej nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, która zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia. Przyjęto tylko kilka poprawek redakcyjnych.


Podziel się:   Więcej

Senat wniósł 25 poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Dotyczyły one m.in. dostępu więźniów do możliwości nadawania korespondencji.

Zgodnie z jedną z nich skazany, który nie posiada środków pieniężnych mógł otrzymywać od administracji zakładu karnego papier, koperty oraz co najmniej dwa znaczki pocztowe na dwie przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu.

Inna z poprawek usuwała dodatkowe podstawy do orzekania świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Poprawki Senatu likwidowały też penalizację publicznego nawoływania do udostępnienia informacji prywatnych dotyczących funkcjonariuszy SW, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa danego funkcjonariusza.

Sejm jednak niemal wszystkie poprawki odrzucił. Posłowie zaakceptowali jedynie trzy poprawki redakcyjne.

Reforma Kodeksu karnego wykonawczego


Reforma Kkw została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany przewidują m.in. wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania do stawienia się w wyznaczonym terminie.


Głosowanie nad wetem Senatu do Kodeksu karnego przełożone
Jak uzasadniali autorzy ustawy, obecnie znaczna większość skazanych nie stawia się do odbycia kary. Po zmianie, skazany zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez Policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd.

Jeśli sprawca będzie się ukrywał, zostanie za nim wydany list gończy, który co do zasady będzie rozpowszechniony za pomocą internetu, a dane o skazanym trafią do internetowej bazy danych poszukiwanych, prowadzonej przez Policję. Dodatkowo, przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie, sąd będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary.


Sejm będzie głosował m.in. nad sprzeciwem Senatu wobec noweli Kodeksu karnego

Dozór elektroniczny


Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Działające w zakładach karnych komisje penitencjarne zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nieprzekraczającej czterech miesięcy. Według autorów ustawy, ma to przyspieszyć rozpatrywanie wniosków i odciążyć sądy.

Ponadto udzielenie zezwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego ma być możliwe również wobec skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż trzy lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary, nie większa niż sześć miesięcy.


Senat odrzucił nowelę Kodeksu karnego m.in. zaostrzającą kary za ciężkie przestępstwa
Nowelizacja poszerza też możliwość pracy więźniów. Przewiduje to umożliwienie skazanym odpracowania niespłaconych grzywien.

Nowe regulacje mają też umożliwić szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, co pozwoli na wsparcie służb ratunkowych.

Likwidacja części przywilejów więźniów


Zlikwidowane mają zostać przywileje więźniów w dostępie do lekarza. Jak wskazywał resort sprawiedliwości, obecnie więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy wprowadzają zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów. Skazani będą obciążani kosztami badań laboratoryjnych w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej.

Zmiany odnoszą się też do procedur składania i rozpoznawania wniosków, skarg i próśb skazanych. Wprowadzona zostanie możliwość pozostawienia przez właściwy organ bez rozpoznania skarg, wniosków i próśb skazanych, które w sposób oczywisty są bezzasadne. Ustanowiony ma też zostać tygodniowy termin na wniesienie skargi liczony od dnia, w którym skazany dowiedział się o zdarzeniu będącym podstawą skargi.


Sejm za nowelą dotyczącą m.in. procedur karnych w okresie pandemii

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
18-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych