zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Mazowsze zapłaci w ratach?

Sejm podaje rękę płatnikom janosikowego

20:43, 22.11.2013;   autor: kf;   źródło: PAP

Posłowie opowiedzieli się za tym, by jeszcze w tym roku umożliwić przekazanie samorządom dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa. Rozwiązanie takie przewiduje znowelizowana w piątek ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Podziel się:   Więcej

Za nowelą ustawy głosowało 243 posłów, 190 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Posłowie przegłosowali też poprawkę autorstwa PSL. Marcin Święcicki (PO), sprawozdawca połączonych sejmowych komisji samorządu terytorialnego oraz finansów, które pracowały nad nowymi przepisami, powiedział PAP, iż poprawka ta odnosi się do janosikowego, które ma uiścić województwo mazowieckie w przyszłym roku; chodzi o kwotę 640 mln zł. - Chodzi o to, aby zdjąć 240 mln zł tak, aby zostało tylko 400 mln zł do zapłacenia. Te 240 mln zł (...) Mazowsze miałoby zapłacić w latach 2015-2017 - powiedział. - To taka jakby ulga w opłatach janosikowego dla Mazowsza, którą województwo będzie musiało zwrócić w latach 2015-2017 - dodał.

Na ograniczenie janosikowego negatywnie zareagował marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, który po południu wydał w tej sprawie oświadczenie. „Nieodpowiedzialność, tak w skrócie można określić postawę tych posłów, którzy poparli wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego o redukcji tzw. janosikowego. Najzamożniejsze regiony Europy dzielą się z uboższymi swoimi dochodami, bo na tym polega polityka spójności. Pieniądze płyną z kasy zamożnego do ubogiego regionu, gdzie możliwości zarabiania na inwestycje i rozwój są minimalne lub ich nie ma. Warmia i Mazury stracą około 20 milionów. Zrównoważony rozwój stał się pustym hasłem, a solidarność regionów została wystawiona na ciężką próbę” - napisał w swoim oświadczeniu przesłanym PAP Protas.

Celem nowelizacji, którą przygotował rząd, jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej.

W uzasadnieniu do przepisów wskazano, że przyjęte rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw.

Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć też samorządy realizujące zadania własne z zakresu pomocy społecznej (np. na poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej) oraz jednostek, które zostały dotknięte stratami w infrastrukturze w wyniku zdarzeń losowych.

Uprawnione do uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej będą też gminy, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa.

W noweli wskazano, że 16 grudnia każdego roku budżetowego będzie datą podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. Data ta powiązana jest z terminem przekazywania ostatniej raty części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z faktem, że rezerwa ta w części pochodzi ze zwrotów nienależnych kwot z subwencji ogólnej.

Rezerwę subwencji ogólnej będzie dzielił minister finansów w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z projektem do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Według autorów projektu takie rozwiązanie umożliwi ministrowi finansów uruchamianie pieniędzy na zdarzenia losowe.

Kalendarz transmisji

Listopad 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych

Chcemy poznać Twoje zdanie

Treść pytania