zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejm: Projekt odraczający powrót stawek VAT 22 proc. i 7 proc. trafi do komisji

15:37, 16.09.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Projekt, który m.in. odroczy powrót stawek VAT do wysokości 22 proc. i 7 proc. oraz zapewni dofinansowanie inwestycji kolejowych i lotnisk trafi do Komisji Finansów Publicznych. W środę Sejm zagłosował przeciw jego odrzuceniu w pierwszym czytaniu.


Podziel się:   Więcej

Chodzi o przygotowany w resorcie finansów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID–19. W środę na posiedzeniu Sejmu miało miejsce jego pierwsze czytanie oraz głosowanie złożonego przez posłów KO wniosku o jego odrzucenie. Nie uzyskał on poparcia Izby Niższej, w związku z tym prace nad projektem będą kontynuowane w komisji finansów.

Jak wyjaśniał posłom wiceminister finansów Sebastian Skuza, projekt opiera się na trzech filarach: inwestycyjnym, skierowanym głównie na inwestycje infrastrukturalne, społecznym oraz budżetowym. – Te obszary wzajemnie się przenikają – powiedział.

Proponuje się dokapitalizowanie spółki PKP PLK kwotą 1 mld 850 mln zł jeszcze w tym roku. Firma jest zarządcą sieci linii kolejowych i realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa o wartości ok. 75 mld zł. Środki mogłyby posłużyć m.in. na zadania związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją przystanków kolejowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Jak mówił Skuza, wsparcia wymaga również infrastruktura drogowa. Projekt ustawy zawiera przepisy, które umożliwiają zwiększenie finansowania Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę 3,8 mld zł jeszcze w 2020 r.
Wiceminister zwrócił także uwagę na filar związany z budżetem państwa. – Przewiduje on zmianę terminu na możliwość składania wniosków przez wojewodów o uruchomienie środków z rezerw celowych. Tarcza antycovidowa zawiera rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie środków i podział środków z rezerw celowych do 31 grudnia. Niemniej jednak niezbędne jest jeszcze wprowadzenie przepisów, które umożliwiałyby w wydłużonym terminie składanie właśnie wniosków przez wojewodów – powiedział.

Przedłożenie rządowe zawiera również przepisy epizodyczne dotyczące wydłużenia czasu, do którego będzie można wydawać środki budżetowe wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku – do 30 listopada.

Projekt zakłada również, że powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony. Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż –6 proc.).
Umożliwiona zostanie także m.in. kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch+, rozpoczętych w 2020 r.

– Projekt odnosi się również do kwestii finansowania funduszu kolejowego i funduszu drogowego poprzez zmianę struktury podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Proponuje się obniżkę o 23 zł akcyzy na paliwa i równocześnie o taką kwotę zwiększenie opłaty paliwowej. Umożliwiłoby to redystrybucję środków i zwiększenie dedykowanych środków na finansowanie funduszu kolejowego i drogowego – opisywał wiceminister finansów.

Jak mówił, projektowane rozwiązania dają również możliwość dokapitalizowania portów kwotą obligacji w wys. 1 mld zł. – Byłoby to środki na zwiększenie kapitału zakładowego portów na budowę tzw. falochronów zewnętrznych. Ustawa odnosiłaby się również do infrastruktury lotnicznej – powiedział.

Tłumaczył ponadto, że w ustawie covidowej znalazły się przepisy umożliwiające wsparcie lotnisk, ale ze względu na negatywne stanowisko UE, te przepisy musiały być zmienione. Wyjaśnił, że kwota zarezerwowana w funduszu covidowym na ten działania to 142 mln zł.

W projekcie znalazły się też m.in. przepisy umożliwiające przekazanie z budżetu państwa środków do Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Kluby i koła różnie oceniały projekt.

Małecki (PiS): Klub PiS pozytywnie ocenia projekt

Jerzy Małecki PiS wskazywał, że dzięki nowym przepisom będzie można dofinansować istotne projekty infrastrukturalne, a „obecna sytuacja gospodarcza pociąga za sobą konieczność większej aktywności państwa” w tym zakresie. Poinformował, że klub PiS pozytywnie ocenia projekt.
Konwiński PO–KO: Nie przygotowaliście się na trudniejsze czasy

Zbigniew Konwiński PO–KO krytykował rząd za odroczenie powrotu stawek VAT do wysokości 22 proc. i 7 proc. – Nie przygotowaliście się na trudniejsze czasy – zarzucał. Wyjaśnił, że z tego powodu PO złożyła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Jego klubowy kolega Janusz Cichoń dodał, że potrzebne są działania przeciwne niż proponowane w projekcie – czyli obniżenie stawek VAT, by stymulować inwestycje prywatne.

Kretkowska (Lewica): sprzeciw budzi m.in. dofinansowanie sił zbrojnych w ramach walki z covid kwotą 3 mld zł

Katarzyna Kretkowska z klubu Lewicy opowiedziała się z kolei za dalszymi pracami nad projektem, uzasadniając, że realizuje on wiele postulatów zgłaszanych przez Lewicę, m.in. dot. wzrostu inwestycji kolejowych, wzmocnienia rodzimych firm budowlanych na rynku kolejowym czy wsparcia dla osób prowadzących żłobki. Zaznaczyła jednak, że sprzeciw jej klubu budzi m.in. dofinansowanie sił zbrojnych w ramach walki z covid kwotą 3 mld zł.

„Te 3 mld według klubu Lewicy powinny zasilić płace pracowników służby zdrowia, dodatkową pracę nauczycieli, uzupełniać budżety samorządów, ratować miejsca pracy” – oceniła.
Nowogórska (KP): Obniżenie stawek VAT mogłoby dać impuls do rozwoju gospodarczego

Także Urszula Nowogórska z Koalicji Polskiej PSL–Kukiz'15 poinformowała, że jej klub ma wiele uwag do treści projektu i chciałby kontynuować prace nad nim w komisji. Oceniła, że obniżenie stawek VAT mogłoby dać impuls do rozwoju gospodarczego. Zwróciła też uwagę na potrzebę dofinansowania służby zdrowia.

Kulesza (Konfederacja): To, co państwo uprawiają, to bandytyzm

Jakub Kulesza oraz Grzegorz Braun z Konfederacji krytykowali „podniesienie podatków” i „rozrzucanie pieniędzy nad sektorem publicznym”. – Państwo nie wyciągnęli wniosków z wielkiego kryzysu w Ameryce – zarzucał Kulesza rządowi. – To, co państwo uprawiają, to bandytyzm – powiedział.

Odpowiadając na pytania i uwagi posłów, wiceminister Skuza zauważył m.in., że obniżone stawki VAT w Niemczech nie poprawiły sytuacji handlu detalicznego.

Horała o pomocy dla lotnisk

W trakcie pytań posłowie zwracali się o doprecyzowanie kwestii pomocy dla lokalnych lotnisk. Jak powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała, rząd pierwotnie zakładał, że zwróci lotniskom użytku publicznego część kwalifikowaną kosztów ponoszonych przez te lotniska i prowadzi dialog z Komisją Europejską w tej sprawie. – Na ten moment tej decyzji pozytywnej nie mamy – poinformował.

Według Horały, wątpliwości KE budzi to, że istotna część lotnisk miała straty już przed pandemią, więc wsparcie ich w momencie, gdy już przywraca się częściowo ruch lotniczy, może być niedozwoloną pomocą publiczną. – Stąd element tej nowelizacji, w którym zgodnie z tą linią proponowaną przez KE dokonujemy przeformułowania tej podstawy prawnej. I te same mniej więcej 142 mln zł chcemy wypłacić na innej podstawie: na zasadzie mechanizmu pokrywania strat za ten okres, kiedy ruch lotniczy był całkowicie wyłączony – powiedział.

Kalendarz transmisji

Grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych

Chcemy poznać Twoje zdanie

Treść pytania