zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm: projektem zmian konstytucji zajmie się Komisja Nadzwyczajna

21:44, 01.12.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Sejm zdecydował, że projektem zmian Konstytucji RP przewidującym m.in. możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji, zajmie się Komisja Nadzwyczajna. Wcześniej projekt trafił do Komisji Finansów publicznych oraz do Komisji Obrony Narodowej.


Podziel się:   Więcej

Sejm głosował w czwartek nad wnioskiem PiS o wycofanie projektu ustawy o zmianie konstytucji z Komisji Finansów publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej i skierowanie go do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana do rozpatrzenia projektu.

Wniosek poparło 226 posłów, przeciw było 215, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt zakłada m.in. możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji, autorstwa posłów PiS, został złożony w Sejmie 7 kwietnia. W maju odbyło się jego pierwsze czytanie. Wówczas za odrzuceniem projektu opowiedzieli się posłowie: KO, Lewicy, Konfederacji, Polski 2050 i PPS.


Sejmowe komisje odroczyły posiedzenie ws. projektu zmian konstytucji
Projekt zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: „zagrożenie bezpieczeństwa państwa”.

PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego – przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.
Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Obecnie – zgodnie z art. 216. ust. 5 konstytucji - nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z kolei art. 47 konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów.


Sejmowe komisje rozpatrzą projekt zmian konstytucji

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych