zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Radzie Mediów Narodowych

21:59, 17.09.2020;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o Radzie Mediów Narodowych (RMN). Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.


Podziel się:   Więcej

Za ustawą o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych zagłosowało 413 posłów, przeciw było 11, wstrzymało się od głosu 28 posłów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, który przygotowali posłowie PiS, dotyczy „uregulowania zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji, w tym uregulowania trybu wyznaczania przez Prezydenta RP terminu na zgłaszanie kandydatów na członków Rady oraz uprawnień klubów parlamentarnych i poselskich w tym zakresie”.

Nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członk

a Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji. Przepisy dotąd obowiązującej ustawy o RMN zakładały, że wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje w czterech przypadkach: śmierci członka Rady, zrzeczenia się przez niego funkcji, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, złożenia przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.


Sejmowa komisja negatywnie o poprawce do noweli ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Zmiana, którą wprowadza nowelizacja ustawy, dotyczy art. 6 ust. 2. Artykuł ten po przyjęciu noweli brzmi następująco: „W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie odwołania członka Rady”.

Dodatkowo dodano ust. 2a, który zakłada, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, prezydent wyznacza termin na zgłoszenie kandydata nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.


Do prac Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Mediów Narodowych
W nowelizacji dodano też ust. 4a, który głosi, że „jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym”.

W noweli wskazano, że „jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, nie korzysta z tego prawa w wyznaczonym terminie, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu”. „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata” – wyjaśniono.

W ustawie o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych zawarto również przepis, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, prezydent nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznacza klubom 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych.

Ustawa ma wchodzić w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Rada Mediów Narodowych, której pracami obecnie kieruje Krzysztof Czabański, jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.


Opozycja za odrzuceniem sprawozdań RMN i KRRiT z ich działalności w 2019 r.

Kalendarz transmisji

Listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30      
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych