zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejm przyjął zmianę ustawy o OZE dotyczącą tzw. projektów parasolowych

15:26, 27.01.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów uczestniczących w tzw. projektach parasolowych prowadzonych przez samorządy.


Podziel się:   Więcej

Za ustawą głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się dwie osoby. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zmiana ma związek ze zmianą sposobu rozliczania prosumentów OZE. Od 1 kwietnia 2022 r. ma obowiązywać nowy system rozliczeń - net billing. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.

Projektowana regulacja przewiduje jednak, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt „parasolowy” - dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do budżetu na 2022 r.
Jak podkreślają autorzy ustawy, odpowiada ona na wątpliwości samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Sejm: Projekt dotyczący zmian w rozwiązaniach podatkowych wraca do komisji