zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm rozpoczął posiedzenie. Po raz piąty spróbuje wybrać RPO

10:30, 15.06.2021;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Sejm we wtorek rozpoczął jednodniowe posiedzenie; posłowie po raz piąty podejmą próbę wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, kandydatami są senator niezależna Lidia Staroń i prawnik Marcin Wiącek.


Podziel się:   Więcej

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez Zbigniewa Ajchlera. W klubie KO zastąpił on Kiliona Munyamę, który obejmie stanowisko w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i będzie zajmować się relacjami UE-Afryka.

Posłowie po raz piaty zajmą się wyborem następcy Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Kandydatami są: zgłoszona przez klub PiS senator niezależna Lidia Staroń (bezpartyjna) oraz prawnik, dr hab. Marcin Wiącek, popierany przez kluby KO, Lewicy i KP-PSL, koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy oraz niektórych posłów Zjednoczonej Prawicy, m.in. lidera Porozumienia Jarosława Gowina i posła Zbigniewa Girzyńskiego.

Komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała w ubiegłym tygodniu kandydaturę senator Staroń, negatywnie - kandydaturę Wiącka. Gowin zadeklarował w poniedziałek, że zarówno on, jak i ogromna większość, być może wszyscy posłowie Porozumienia poprą kandydaturę Wiącka.


W Sejmie m.in. wybór RPO i informacja o kopalni Turów
Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara.

Parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem – Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.


Dworczyk: Kandydatką klubu PiS na RPO jest senator Staroń


Nieoficjalnie: Solidarna Polska zagłosuje za kandydaturą senator Staroń na RPO
Zgodnie z hamonogramem obrad posłowie mieli też wysłuchać informacji rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania przez Trybunał Sprawiedliwości UE natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Jednak we wtorek rano rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że do Sejmu wniosek, by przesunąć informację rządu w sprawie Turowa na kolejne posiedzenie izby. Chodzi o to – jak mówił – aby nie obniżać pozycji negocjacyjnej Polski przed nadchodzącymi rozmowami w Czechach.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Po orzeczeniu TSUE polski rząd oświadczył, że wydobycie w kopalnie Turów nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.


Müller: Do Sejmu wpłynął wniosek, by przesunąć informację rządu ws. Turowa na kolejne posiedzenie Sejmu
Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
Nowe przepisy likwidują możliwość warunkowego wyłączenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.


Rząd przyjął projekt ws. koncesji na wydobycie węgla i siarki
W porządku obrad jest także drugie czytanie trzech projektów uchwał ws. Nord Stream 2. W piątek posłowie komisji spraw zagranicznych jednogłośnie, przez aklamację, przyjęli jeden, wspólny projekt uchwały, w którym wezwali Niemcy, inne kraje UE i NATO do zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2. Powstał on na bazie trzech zgłoszonych wcześniej projektów uchwał.

W kompromisowym, wspólnym projekcie uchwały podkreślono m.in. solidarność z Ukrainą.

„Sejm Rzeczypospolitej, w poczuciu solidarności z naszymi środkowoeuropejskimi sąsiadami, zagrożonymi rosyjskim ekspansjonizmem, w tym w szczególności z Ukrainą, wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, jako naszego sojusznika w NATO i partnera w Unii Europejskiej, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 oraz do podjęcia kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania jego budowy” – czytamy w projekcie.


Projekt Nord Stream 2 „łamie europejską solidarność energetyczną”
Posłowie mają również przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i innych ustaw, który ma uprościć rozliczenia VAT, chodzi o tzw. pakiet Slim VAT 2.

Nowe rozwiązania mają przyczynić się m.in. do zmniejszenie formalności oraz poprawy płynności finansowej firm. Do najważniejszych rozwiązań zaliczono na przykład umożliwienie podatnikowi, rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.

Projekt dopuszcza – opcjonalnie – możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Uregulowano też kwestie uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.


Pakiet VAT e-commerce. Komisja finansów przyjęła projekt wdrażający z poprawkami
W głosowaniu posłowie mają też rozstrzygnąć o losie poprawek Senatu do noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Senat w czwartek opowiedział się za zwiększeniem współczynników pracy, według których wyliczane będzie od 1 lipca 2021 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla grup zawodowych w ochronie zdrowia. Kolejna poprawka Senatu obliguje pracodawcę do podwyższenia minimalnego wynagrodzenia pracownikowi, który podniesie swoje kwalifikacje.


Morawiecki: Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia w kolejnych latach będzie znacząco wyższy

Kalendarz transmisji

Październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
01-10-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych