zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm rozpoczął prace nad projektami dotyczącymi sędziów pokoju

10:10, 02.12.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejm rozpoczął rozpatrywanie przygotowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę projektów dotyczących sędziów pokoju i trzech propozycji poselskich. Proponowane zmiany zakładają m.in. wprowadzenie nowej instytucji sądów pokoju, które będą rozstrzygały najprostsze sprawy.


Podziel się:   Więcej

Założenia projektów prezydenckich przedstawił przed Sejmem doradca prezydenta Paweł Mucha. Jak podkreślił, przekazanie do sądów pokoju części spraw z sądów powszechnych i wprowadzenie uproszczonych procedur spowoduje, że sprawy zostaną rozstrzygnięte wnikliwie i szybko. – Do kognicji sądów pokoju przekazano drobne sprawy o niewielkim stopniu skomplikowania. Ich rozpatrywanie przez sędziów pokoju odciąży inne sądy powszechne i pozwoli im skoncentrować się na rozpoznawaniu spraw bardziej skomplikowanych - mówił Mucha.

Doradca prezydenta dodał, że celem powołania sądów pokoju jest wzmocnienie sądownictwa tak, by obywatele utożsamiali się z instytucjami wymiaru sprawiedliwość i mieli do nich zaufanie. – Zwracam się do wysokiego Sejmu w imieniu prezydenta o podjęcie prac nad wniesionymi projektami ustaw oraz o rzetelną dyskusję, której efektem będzie prawo stanowiące odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości, tak by stał się on bliższy obywatelom, by odzyskał akceptację społeczną i aby sądy w Polsce były uważane za sprawiedliwe - argumentował Mucha.
 
 
 
...
 

Założenia projektów dot. sądów pokoju


Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem karnisty, prof. Piotra Kruszyńskiego. Było to m.in. efektem rozmów Pawła Kukiza z prezydentem. Kwestia wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę wpłynął do Sejmu na początku listopada.

Dwa obszerne projekty - ustawy o sądach pokoju i przepisów wprowadzających tą ustawę - zakładają utworzenie tych sądów, jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Zgodnie z proponowanymi zmianami orzekać w nich będą sędziowie pokoju, którzy będą wybierani w wyborach powszechnych na wspólną sześcioletnią kadencję. Sędziami pokoju będę mogli zostać obywatele polscy w wieku między 29 a 70 rokiem życia. Do sądów pokoju kandydować będą mogły osoby z wykształceniem prawniczym i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym bezpośrednio związanym ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Sąd pokoju ma działać przy miejscowym sądzie rejonowym, a jeden sędzia pokoju będzie przypadał na nie więcej niż 10 tys. mieszkańców. Według propozycji, sędziowie pokoju na okres sprawowanej kadencji będą posiadali immunitet. „Sędzia pokoju nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego” – głosi projekt.
Sejm zajmie się prezydenckimi projektami ws. sędziów pokoju
Do kompetencji sądów pokoju będzie należeć rozstrzyganie spraw o wykroczenia. Nowe sądy mają zajmować się niektórymi sprawami cywilnymi: o zawezwanie do próby ugodowej, o alimenty, o naruszenie posiadania i te rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym. Zajmą się też orzekaniem w części spraw dotyczących występków z Kodeksu karnego jak: jazda po pijanemu, wdarcie się do domu, uchylanie się od alimentów, a także kradzieże i uszkodzenie cudzego mienia, jeśli ich wartość nie przekracza 10 tys. zł.

Przedstawianie prezydentowi wniosków o powołanie sędziów pokoju, wybranych w wyborach, należałoby do Krajowej Rady Sądownictwa.

Natomiast odrębne projekty poselskie o sądach pokoju, które są omawiane łącznie z przedłożeniami prezydenckimi, złożyli posłowie Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej. Rozpatrywany jest także poselski projekt o obywatelskich sędziach handlowych zaproponowany przez posłów KO. Według projektu sędziowie ci mieliby być powołani do orzekania w sprawach gospodarczych rozpatrywanych w I instancji w sądach okręgowych, w których utworzono sądy gospodarcze.


Prezentacja prezydenckiego projektu ws. sędziów pokoju - w czwartek

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
08-02-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych