zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm za poprawką Senatu ws. sądu ratowników do ustawy o zawodzie ratownika medycznego

23:16, 01.12.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Sejm w czwartek przyjął poprawkę Senatu ws. sądu ratowników do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ustawa ma regulować zasady wykonywania zawodu, reguły odpowiedzialności zawodowej i ustanawia samorząd ratowników medycznych.


Podziel się:   Więcej

Posłowie przyjęli kilka redakcyjnych poprawek Senatu oraz jedną legislacyjną, która wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o sądzie ratowników medycznych, rozumie się przez to Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak innych zawodów medycznych.

Samorząd zawodowy powstanie w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.


Komisja pozytywnie zarekomendowała kilka poprawek Senatu do ustawy o zawodzie ratownika medycznego
Stworzono także możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego i z zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.Komisja przyjęła z poprawkami ustawę regulującą wykonywanie zawodu ratownika medycznego
Efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań ma być „zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego”.

Ma to się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.


Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego