zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejm za poprawkami Senatu do noweli ustawy m.in. o Służbie Więziennej

22:08, 21.01.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

Sejm poparł w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz dwóch innych ustaw. Nowe przepisy określają m.in. limit wydatków na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza SW; wprowadzają także zmiany dotyczące m.in. ochrony zdrowia więźniów.


Podziel się:   Więcej

Wcześniej przyjęcie wszystkich czterech poprawek Senatu zarekomendowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pierwsze dwie poprawki mają charakter redakcyjno-doprecyzowujący, ale poparcie uzyskała też poprawka senatora Aleksandra Pocieja (KO), który chciał skrócenia czasu obowiązywania jednego z przepisów jedynie do czasu trwania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pierwotnie zapisy te miały obowiązywać także w okresie trzech miesięcy po odwołaniu tego stanu.

Nowela oprócz ustawy o Służbie Więziennej zmienia także ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz tzw. ustawę covidową z 2 marca. Jedną z wprowadzonych zmian jest możliwość skierowania funkcjonariusza SW do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Projekt przygotowany w resorcie sprawiedliwości został przyjęty przez rząd w drugiej połowie listopada ub.r. Chodziło w nim o ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi SW.

Ryczałt przysługuje funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Zgodnie z ustawą w latach 2022-2031 nowy limit wydatków budżetu państwa na ten cel ma wynieść 96 923 tys. zł. W latach 2012-2021 wynosił on 75 930 tys. zł.


Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Więziennej
W przepisach określono ryczałt – z rozpisaniem na poszczególne lata – w odniesieniu do kolejnych 10 lat, od roku 2022. Limity zostały określone przez odniesienie do limitu na rok 2021 z waloryzacją. ,/b>

Jednocześnie podczas prac po I czytaniu w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka do projektu dodano zapisy dotyczące kwestii pandemii koronawirusa i więziennej służby zdrowia. Wprowadziły one zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz tzw. ustawie covidowej z 2 marca.

Wprowadzone zmiany zakładają możliwość kierowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pracy przy zwalczaniu epidemii po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora generalnego Służby Więziennej. Ponadto dyrektor generalny SW może określić w formie zarządzenia czasowe cele, strukturę organizacyjną i zadania podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. W tym przypadku dotychczasowy statut podmiotu ulegnie zawieszeniu.


Prezydent do Służby Więziennej: Państwa trud należy do najbardziej odpowiedzialnych
Nowe regulacje ograniczają także konieczność wykonywania badań kontrolnych osób pozbawionych wolności przed ich zwolnieniem z zakładu karnego lub przetransportowaniem.

Zapisy pozwalają także na to, by lekarz podmiotu leczniczego udzielał porady lekarskiej oraz zlecał wykonanie badania bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem, a leki przygotowane przez personel medyczny były przekazywane więźniom przez funkcjonariusza Służby Więziennej „w sposób uniemożliwiający niewłaściwe wydanie”.

Wszystkie rozwiązania wykraczające poza pierwotny zakres projektu mają obowiązywać tylko na czas epidemii, o czym zapewniał podczas drugiego czytania ustawy w Senacie wiceszef MS Marcin Warchoł. Pytany o to, w jaki sposób funkcjonariusze SW mogą pomagać przy jej zwalczaniu, Warchoł podkreślił, że osoby, o których mowa, to ratownicy medyczni. – Jest ich ok. 100 w tej chwili. To nie są osoby niewykwalifikowane, które po raz pierwszy stykają się z kwestią leczenia – podkreślił.


Premier Morawiecki: Dokonała się głęboka reforma Służby Więziennej w Polsce

Kalendarz transmisji

28-02-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych