zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm zajmie się ustawą o SN i odwołaniem ministra sprawiedliwości

07:30, 25.05.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

Projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zajmie się Sejm w środę w południe — wynika ze wstępnego harmonogramu obrad izby. Będzie to II czytanie projektu. Z kolei wieczorem zajmie się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.


Podziel się:   Więcej

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu, II czytanie projektu zmian ustawy o Sądzie Najwyższym rozpocznie się o godz. 12.05. Debata ma potrwać do godz. 14, zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w ostatni czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o SN, zakładający likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia, ale z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska, której przedstawiciele krytykowali prezydencki projekt m.in. w związku z wprowadzeniem instytucji tego testu. Do projektu po poprawce Solidarnej Polski dodano także preambułę.

Zasadnicze założenia prezydenckich propozycji - w tym tzw. test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie - pozostały w projekcie. "Test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Do fragmentów projektu mówiących o „teście” przyjęto szczegółowe poprawki PiS. Zmieniły one z trzech dni do tygodnia termin na wniesienie wniosku oraz m.in. dodały konieczność przedstawienia dowodów na zaistnienie okoliczności faktycznych należących do przesłanek „testu”.


Prezydent: Mam nadzieję, że będę mógł spokojnie podpisać nowelę ustawy o SN, która wyjdzie z parlamentu

Wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości


Jak wynika z informacji na stronie izby, posłowie w czwartek, o godz. 18.30 zajmą się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Dwugodzinna debata ma potrwać do godz. 20.30, zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół).

Wniosek o odwołanie Ziobry złożyli 11 maja posłowie KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050.

Nie ma dziś większego szkodnika dla polskiej racji stanu, aniżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny - mówił wówczas szef klubu KO Borys Budka. – Człowiek odpowiedzialny za degradację polskiego wymiaru sprawiedliwości, za wielki konflikt z Unią Europejską, za blokadę środków europejskich - podkreślił.

W ocenie szefa klubu KO, Ziobro nigdy nie powinien znaleźć się w rządzie. – Dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie - posłowie i posłanki tych czterech ugrupowań - złożyć taki wniosek - dodał Budka.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Sejm pracuje obecnie nad projektami ustaw dotyczących jej likwidacji, przygotowanymi m.in. przez PiS i prezydenta Andrzeja Dudę.


Müller o wotum nieufności wobec Ziobry: Klub PiS będzie bronił stabilności rządu