zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm zajmie się zmianami w Kodeksie karnym, które zaostrzają kary za najcięższe przestępstwa

20:21, 05.07.2022;   autor: ansa;   źródło: PAP

Sejm, który w środę rozpoczyna dwudniowe posiedzenie zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu karnego zakładającym zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa; posłowie rozpatrzą też projekt zmian w ustawie o obronie ojczyzny, poszerzający katalog wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.


Podziel się:   Więcej

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie w środę rozpoczną prace od drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o reformę przygotowaną przez resort sprawiedliwości. Projekt zakłada zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa – maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności ma wzrosnąć z 25 do 30 lat, okres karalności zabójstwa ma wzrosnąć z 30 do 40 lat. Nowym typem przestępstwa będzie przyjęcie zlecenia i przygotowanie się do zabójstwa. Projekt przewiduje także zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (w tym gwałty), zwłaszcza wobec małoletnich, wprowadza też przepadek pojazdu, którym kierował popełniający przestępstwo drogowe w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. W ostatnich miesiącach nad tym projektem obejmującym blisko 200 zmian pracowała podkomisja sejmowa.

Sejm zajmie się także projektem zmian w ustawie o obronie ojczyzny, który poszerza katalog wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Oprócz dotychczasowego źródła zasilania Funduszu – ze środków z obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – projekt zakłada wprowadzenie także wpływów pozyskiwanych przez BGK z innych zwrotnych środków finansowych, takich jak kredyty i pożyczki. Ma to umożliwić pozyskiwanie pieniędzy z kredytów i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych.

Projekt precyzuje także, że niektóre przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w przypadku zakupu sprzętu i usług od USA w procedurze międzyrządowej, w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Ten tryb „wiąże się z bezwarunkowym przyjęciem zasad i warunków określonych przez stronę amerykańską, stanowiących przedmiot prawa amerykańskiego" – przypomnieli projektodawcy. Projekt odnosi się także do zamówień składanych za pośrednictwem NATO Support Agency (NSPA), które wiążą się z przyjęciem zasad, które obowiązują w NSPA.

Posłowie zajmą się także przyjętym we wtorek przez rząd pilnym projektem nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych. Celem zmian jest uelastycznienie mechanizmu tworzenia rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Zdaniem KPRP nowe rozwiązania mają zwiększyć swobodę w zarządzaniu rezerwami strategicznymi, przy jednoczesnej dbałości o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przyznawanymi RARS.


Rząd zajmie się projektem dotyczącym zasad wykonywania kar więzienia
Uchwalona w styczniu zeszłego roku ustawa o rezerwach strategicznych zdecydowała o zastąpieniu Agencji Rezerw Materiałowych pozostającej w gestii ministra właściwego ds. energii przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych nadzorowaną przez premiera. W sytuacjach kryzysowych RARS może dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Sejm rozpatrzy też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę, która pozwoliła na objęcie sankcjami osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście MSWiA. Zamieszczane są na niej osoby lub podmioty wspierające rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji tej ustawy zakłada uzupełnienie regulacji o instytucję tymczasowego zarządu przymusowego w podmiotach, którym zamrożono środki finansowe, fundusze i zasoby gospodarcze, w celu ich zbycia lub przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. To również dodanie instrumentu, który zapewni wsparcie pracownikom firm objętych sankcjami.

Sejm będzie kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o drogach publicznych, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach UE oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

W planie prac Sejmu jest również rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej. Jego celem jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięki tworzeniu dla nich miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Chodzi m.in. o osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne i ubogie.


łówna » aktualności Morawiecki: Każdy kilometr drogi to dodatkowe możliwości dla regionu
Sejm zajmie się także projektem zmian Kodeksu karnego wykonawczego. Projekt był zapowiadany jesienią zeszłego roku jako jeden z filarów kompleksowej reformy dotyczącej zakładów karnych i kwestii odbywania kar nazwanej całościowo przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako „Nowoczesne Więziennictwo".

Proponowana reforma Kodeksu karnego wykonawczego zakłada wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie. Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw.

Kolejny punkt obrad to projekt zmian niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Projekt przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada podwyższenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku od 10 tys. nawet do 10 mln zł. Kancelaria premiera wyjaśniła, że proponowane zmiany są reakcją na zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku, a także tendencję wzrostową liczby pożarów w miejscach gromadzenia odpadów.

W czwartkowym bloku głosowań posłowie mają zdecydować o poprawkach i stanowiskach Senatu do kilkunastu ustaw, w tym m.in. do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.


Horała o CPK: Najbliższy rok będzie rokiem decyzji środowiskowych

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
09-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych