zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm znowelizował ustawę o paszach

21:57, 01.12.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

W czwartek posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o paszach, która przesuwa zakaz stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r. Nowe prawo wdraża ponadto unijne przepisy ws. pasz leczniczych.


Podziel się:   Więcej

Chodzi o rządową nowelę ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.

Za nowelizacją głosowało 417 posłów, przeciw było 13, 11 osób wstrzymało się od głosu.

Wcześniej została przegłosowana poprawka PiS przesuwająca termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r. W rządowym projekcie zaproponowano, by taki zakaz zaczął już obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Opozycja zgłaszała poprawki wydłużające okres moratorium o 3 i 5 lat; komisja i rząd negatywnie zaopiniowały te poprawki.

Obecne przepisy mówią, że zakaz ten ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Co prawda został wpisany do ustawy w 2006 r., ale od tego czasu kilkakrotnie zmieniano jego termin wejścia w życie, tłumacząc to niemożliwością zastąpienia importowanej śruty sojowej (genetycznie modyfikowanej) innym białkiem.
Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski wyjaśnił w środę w Sejmie, że celem rządu nie jest ustanowienie zakazu stosowania pasz GMO, ale odbudowanie suwerenności białkowej naszego kraju w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił, że zamiarem ministerstwa nie są rewolucyjne zmiany na rynku pasz, a wypracowanie wspólnego rozwiązania co do minimalnych wskaźników określających udział niemodyfikowanych genetycznie surowców białkowych w paszach.


Celem nowelizacji ustawy o paszach jest przede wszystkim wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.


Sejmowa komisja rolnictwa za przesunięciem zakazu stosowania pasz GMO do 2025 r.
Nowe przepisy dopuszczają możliwość wytwarzania pasz leczniczych w mobilnych wytwórniach pasz leczniczych. Dotąd na rynku krajowym nie działały takie podmioty, dlatego działalność takiej wytwórni musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia do obrotu paszy leczniczej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w wyjątkiem przepisu dotyczącego zakazu stosowania pasz GMO, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.


Komisja rolnictwa za projektem noweli ustawy o paszach