zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja negatywnie o poprawkach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty

10:30, 05.04.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała poprawki KO i Lewicy zgłoszone podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej m.in. zmiany w egzaminach i w standardach zatrudniania psychologów w szkołach.


Podziel się:   Więcej

Dwie poprawki zgłoszone przez KO i Lewicę miały na celu wykreślenie z projektu zapisów o możliwości powoływania przez ministra edukacji i nauki zespołów doradczych lub ekspertów w celu przygotowania opinii i ekspertyz na potrzeby ministra i o możliwości ustanawiania przez szefa MEiN programów inwestycyjnych.

Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała te poprawki, a tym samym będzie rekomendowała Sejmowi ich odrzucenie.

Poparcia komisji nie uzyskała także trzecia poprawka KO, która umożliwiłaby wydłużenie czasu powierzenia dyrektorom szkół zajmowanego stanowiska. Komisja będzie rekomendowała Sejmowi odrzucenie również tej poprawki.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Zniesiono też bezterminowo wprowadzenie egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Czego zabraknie na egzaminie z przedmiotu dodatkowego?


W projekcie zapisano, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj.

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostaną określone w rozporządzeniu.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Na egzaminie z przedmiotu dodatkowego nie będzie w tych latach progu punktowego stanowiącego o zdaniu egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

W projekcie znalazły się także przepisy o zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Sejmowa batalia o prawo oświatowe. Wniosek opozycji o wysłuchanie publiczne - odrzucony
Zgodnie z nimi w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 0,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30. Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 traktowane są w projekcie jako czas przejściowy. Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne.

W projekcie nowelizacji są też zapisy dotyczące innych kwestii. Nowela ma umożliwić uczestniczenie w programach rządowych (m.in. korzystanie ze wsparcia finansowego) przez inne formy wychowania przedszkolnego. Obecnie spośród dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jedynie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej mogą uczestniczyć w takich programach.

Czarnek: W szkole organem nadzoru pedagogicznego jest kurator
Nowelizacja ma umożliwić także samorządom wskazanie szkoły lub placówki niebędącej jednostką prowadzoną przez samorząd zadań związanych z pełnieniem funkcji wiodącego ośrodka rehabilitacyjno-koordynacyjno-opiekuńczego w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podczas pierwszego czytania projektu wprowadziła do niego kilka poprawek, które są powtórzeniem niektórych zapisów z wcześniejszej nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zawetowanej przez prezydenta.

Chodzi o zapis umożliwiający wprowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni, a także o zapisy wydłużające terminy na przeprowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i dostosowanie budynków, w których są prowadzone zajęcia w ramach innych form wychowania przedszkolnego.

Edukacja przyrodnicza na wesoło. Pierwsza dama wspiera akcję „Zostań w domu”

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
10-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych