zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja pozytywnie o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ z 2020 r.

07:49, 16.09.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Podczas środowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych jej członkowie pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2020. Wcześniej to samo sprawozdanie analizowali – z wynikiem pozytywnym – członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia.


Podziel się:   Więcej

Sprawozdanie przedstawił dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali NFZ Dariusz Jarnutowski, który poinformował, że plan finansowy NFZ za rok 2020 został zatwierdzony 13 listopada 2019 r.

– Plan ten był zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów. Zamykał się kwotą 97,152 mld zł – mówił.

Podkreślił, że w wyniku dokonanych zmian na rok 2020 łączne przychody NFZ zostały zwiększone o 8,145 mld zł, czyli o 8,4 proc., zaś łączne koszty funduszu zostały zwiększone o 11,956 mld, czyli 12,3 proc.

Jarnutowski zaznaczył, że wartość zrealizowanych ogółem przychodów w roku 2020 wyniosła 102,4 mld zł, co stanowiło 96,7 wartości planowanej. Dodał, że wartość zrealizowanych kosztów NFZ za rok 2020 wyniosła 104,8 mld zł i była wyższa od kosztów poniesionych w roku 2019 o 10,726 mld zł., czyli o 11,4 proc.

Wyjaśnił, że na te koszty składały się: koszty świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji zadań ratownictwa medycznego, koszty administracyjne, koszty finansowania leków dla osób powyżej 75 r.ż., koszty poboru i ewidencjonowania składek, koszty finansowe, koszty programów polityki zdrowotnej oraz koszty finansowania leków wydawanych bezpłatnie kobietom w ciąży.

– Odnotowany wynik finansowy NFZ za rok 2020 był ujemny, co było konsekwencją zaangażowania do planu finansowego środków z funduszu zapasowego (...). W takiej sytuacji plan NFZ zakłada wyższe koszty i przychody. Łączny wynik ujemny wyniósł minus 2,395 mln zł i na ten wynik składały się wyniki oddziałów wojewódzkich z kwotą minus 2,699 mln zł i wynik finansowy centrali na poziomie dodatnim 284 mln zł – zastrzegł.