zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja rozpatrzyła senackie poprawki do ustawy o dokumentach paszportowych

19:41, 26.01.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła senackie poprawki do ustawy o dokumentach paszportowych. Komisja zarekomendowała poparcie zmian o charakterze legislacyjnym i odrzucenie poprawek zastępujących w przepisach wyrazy „matka”, „ojciec” wyrazami „rodzic”, „rodzice”.


Podziel się:   Więcej

Przygotowaną w MSWiA ustawę o dokumentach paszportowych Sejm uchwalił 13 stycznia, a Senat wniósł do niej poprawki w miniony czwartek. Sejmowa komisja w środę poparła poprawki legislacyjne, które zostały uzgodnione z rządem. Posłowie opowiedzieli się natomiast przeciwko poprawkom, którymi w ośmiu miejscach w ustawie wyrazy „matka”, „ojciec” zastąpiłyby wyrazy „rodzic”, „rodzice”.

Na wątpliwości w tej sprawie - dotyczące wydawania dokumentów dzieciom, których rodzice zgodnie z prawem innego państwa to osoby tej samej płci - na różnych etapach prac nad ustawą odpowiadał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Podkreślał, że zapis „matka”, „ojciec” jest spójny z tym, co figuruje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wskazywał też, że w omawianych sytuacjach uwzględniana jest jedna osoba: matka lub ojciec. Jak dodawał, od pewnego czasu w urzędach stosowana jest praktyka, dzięki której każdy polski obywatel otrzymuje dokumenty, niezależnie od tego, co ma zapisane w zagranicznym akcie urodzenia.

Projekt przepisów antylichwiarskich do dalszych prac w komisjach
Po rozpatrzeniu poprawek do sprawy wróciła posłanka KO Katarzyna Piekarska, która zwróciła się do MSWiA z prośbą, aby do wojewodów i konsulatów kolejny raz wysłano wytyczne, które wyjaśniały, że nie można odmówić wydania paszportu polskiemu obywatelowi, którego rodzice są tej samej płci. Jej zdaniem wytyczne te postawiły kropkę nad „i”, ale powinny być przesłane ponownie z uwagi na przyjęcie nowej ustawy. - Rozmawialiśmy o tym z panem ministrem, zastanawialiśmy się też, czy w kontekście szkoleń o tym nie powiedzieć i przekazać ten temat urzędnikom, żeby to wybrzmiało szerzej, ale jak najbardziej inicjatywa zasługuje na aprobatę - odpowiedziała Beata Stępińska z Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA.

Ustawa o dokumentach paszportowych uchyli obecnie obowiązującą regulację. Głównym celem zmian jest utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) oraz lokalne ewidencje. Ma być komponentem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy sześć rejestrów m.in. PESEL, dowodów osobistych (RDO), stanu cywilnego (RSC) czy danych kontaktowych (RDK).
Budowa nowego rejestru sprawi m.in., że nie będzie trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Po zmianach wniosek elektroniczny będzie generował urzędnik paszportowy, a obywatel będzie się podpisywał cyfrowo. Uruchomione zostaną także nowe usługi elektroniczne, m.in. możliwość sprawdzenia ważności paszportu czy unieważnienie paszportu po utraceniu go przez posiadacza.

Obywatel ponadto otrzymywać będzie powiadomienia za pośrednictwem RDK o zmianach statusu paszportu, np. zbliżającym się terminie utraty ważności. Rodzice będą mogli też złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 12. roku życia (proponowane przepisy obniżą z 13 do 12 lat granicę wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem).

Ustawa uszczegóławia także kwestie związane z książeczką paszportową - jej budowy i zakresu danych. Na celu ma również usystematyzowanie opłat paszportowych. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy napisano, że przewiduje m.in. zastąpienie rozbudowanego systemu ulg liczonych od wysokości opłat - konkretnymi kwotami, które znajdą się w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Sejm odrzucił najważniejsze zmiany Senatu do ustawy gazowej
Resort proponuje ponadto zmiany dotyczące drugich paszportów, w tym uproszczenie procedury ubiegania się o takie dokumenty. Polegałoby ono na pominięciu wydawania decyzji w tej sprawie przez ministra SWiA - rozpoczynałaby się ona bezpośrednio u wojewody lub konsula. Wydłużony zostałby też okres ważności takich paszportów z 2 do 3 lat. Jedną z propozycji jest także możliwość wydania paszportu tymczasowego osobie, która już dysponuje dokumentem paszportowym.

Skrócony ma też zostać przebieg postępowań w sprawach odmowy wydania i unieważnienia dokumentu paszportowego na wniosek np. sądu czy prokuratora. Od decyzji wydanej w tej sprawie nie przysługiwałoby odwołanie. „W takich przypadkach stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego” - zaznaczono w OSR.
Po czwartkowych głosowaniach ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Regulacja ma wejść w życie 28 marca, z wyjątkiem niektórych przepisów. Wtedy też straci moc obowiązująca obecnie ustawa o dokumentach paszportowych z 2006 roku.

„Ustawowo regulujemy kwestię przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy”

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych