zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja rozpatrzyła senackie poprawki dot. wypłat odszkodowań wz. z reprywatyzacją

14:16, 16.09.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w środę przyjęcie do ustawy ułatwiającej wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji części senackich poprawek. Poparcia komisji nie uzyskały poprawki zawężające katalog przesłanek uniemożliwiających reprywatyzację.


Podziel się:   Więcej

Ustawę – nowelizującą m.in. ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz o gospodarce nieruchomościami – Sejm uchwalił w sierpniu. Ustawa znacznie rozszerzyła katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, dodając do niego m.in. przypadek zajmowania lokalu przez lokatora, a także np. położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub rekreacyjnego oraz przeznaczenie lub wykorzystanie nieruchomości na cele użyteczności publicznej.

Senatorowie poparli ustawę w ubiegły w piątek, wprowadzając do niej jednocześnie 19 poprawek. Na środowym posiedzeniu sejmowej komisji posłowie rekomendowali przyjęcie części z nich.

Oprócz poprawek legislacyjno–doprecyzowujących komisja zarekomendowała przyjęcie zapisów określających podstawy do umorzenia postępowania dekretowego w części, jeżeli nie jest możliwe ustalenie stron postępowania lub ich adresów. Poprawka ma ułatwić zakończenie postępowań, w których są spełnione przesłanki do odmowy zwrotu nieruchomości. Ponadto posłowie zarekomendowali przyjęcie poprawki nakładającej na Skarb Państwa obowiązek odszkodowawczy za skutki wywłaszczeń.

Inne rekomendowane poprawki stanowią, że na postanowienie w przedmiocie umorzonego z mocy prawa postępowania nie powinno przysługiwać zażalenie, a prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł.
Poparcia komisji nie uzyskały poprawki, które zakładają zawężenie katalogu przesłanek uniemożliwiających reprywatyzację. Na etapie prac senackich wykreślone zostały nieprecyzyjne zdaniem wnioskodawców przesłanki, takie jak ta mówiąca o niemożności pogodzenia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich. Wykreślono też przesłankę o przeznaczeniu nieruchomości na cele nauki lub oświaty.

Pozytywnej rekomendacji nie uzyskała poprawka umożliwiająca lokatorom bycie stroną w postępowaniu przed komisją weryfikacyjną, a także zapisy mające ochronić miasto przed roszczeniami majątkowymi właścicieli budynków.

Propozycja zmian w ustawach o komisji weryfikacyjnej oraz o gospodarce nieruchomościami złożona została w czerwcu br. przez klub PiS. Głównym jej założeniem było usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie ze zmianą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie m.st. Warszawa.

Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez m.st. Warszawę na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

Zgodnie z ustawą osoba składająca wniosek reprywatyzacyjny oraz jego ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Głosowanie nad sprawozdaniem komisji ws. uchwały Senatu ma odbyć się w czwartkowym bloku głosowań.

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30    
28-09-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych