zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja za państwowym egzaminem na maszynistę

12:01, 20.07.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym, która zakłada m.in. wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę.


Podziel się:   Więcej

We wtorek podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Projekt nowelizacji, autorstwa resortu infrastruktury zakłada m.in. wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę oraz utworzenie i prowadzenie przez Prezesa UTK Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, obecnie maszyniści nie są objęci egzaminem państwowym. - Aktualnie zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie maszynisty są realizowane przez te same podmioty - ośrodki szkolenia i egzaminowania, które nie są instytucjami o charakterze państwowym - wyjaśnił.

Bittel wskazał, że egzamin na licencję maszynisty będzie egzaminem teoretycznym, prowadzonym w formie testu. Dodał, że kandydat na maszynistę przed dopuszczeniem do pracy oprócz posiadanej licencji maszynisty będzie też musiał uzyskać tzw. świadectwo maszynisty, „gdyż zgodnie z prawem UE sama licencja maszynisty nie uprawnia do prowadzenia pociągu”.

Szacowany koszt projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to, jak powiedział Bittel, niespełna 37 mln zł. - Celem tej ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na kolei - zaznaczył.


Morawiecki: Stawiamy na kolej przyszłości, chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat
Prezes UTK Ignacy Góra zwrócił uwagę, na jednolity standard egzaminów. - Dzisiaj tych standardów jest tyle, ile jest ośrodków szkolenia - wskazał. Dodał, że na liście prezesa UTK jest 40 takich ośrodków. Zaznaczył, że egzamin na świadectwo maszynisty będzie przeprowadzany z wykorzystaniem symulatorów odzwierciedlających: nowoczesną lokomotywę elektryczną, elektryczny zespół trakcyjny i lokomotywę manewrową.

Góra szacuje, że koszty szkolenia „nie będą przekraczały 750 zł za przeprowadzenie egzaminu na licencję i przeprowadzenie trzyetapowego egzaminu na świadectwo maszynisty”. Podkreślił, że będą one ponoszone przez maszynistę „raz w życiu”.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zarówno szkolenie jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania. Projekt zakłada natomiast, wprowadzenie jednolitego egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze. Nowe rozwiązanie realizuje postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., w części dotyczącej transportu kolejowego - dodano w komunikacie po posiedzeniu rządu.


Projekt zmieniający przepisy kolejowe z poprawkami
Po wejściu w życie noweli ma nastąpić rozdzielenie funkcji szkolenia i egzaminowania maszynistów. Szkoleniem w dalszym ciągu będą się zajmować ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy będą prowadzone przez Prezesa UTK, będącego centralnym organem administracji rządowej, krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów UE z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego.

Projekt przewiduje też utworzenie i prowadzenie przez Prezesa UTK Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. W rejestrze będą prowadzone dwie ewidencje - jedna dotycząca kwalifikacji maszynistów, druga związana z monitorowaniem czasu pracy maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.


Sejm przyjął nowelę ustawy wspierającą program Kolej Plus
W ewidencji będą gromadzone za pomocą aplikacji teleinformatycznej wszelkie dane związane z osobami pracującymi na stanowiskach kolejowych związanych z prowadzeniem pojazdu kolejowego, kandydatami na te stanowiska, a także osobami, którym cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego. W ewidencji będą ponadto zbieranie od ośrodków szkolenia, przewoźników kolejowych i zarządców, pracodawców maszynistów i osób prowadzących pojazdy kolejowe oraz od podmiotów przeprowadzających badania lekarskie i psychologiczne maszynistów i kandydatów na maszynistów.

W projekcie wprowadzono opłaty za egzaminowanie przez Prezesa UTK kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, która nie może być wyższa niż równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.


Senat za nowelą ustawy uwalniająca krajowy rynek przewozów kolejowych

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych