zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja za większością poprawek Senatu do nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych

21:52, 19.04.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poparła w poniedziałek większość poprawek Senatu do noweli tzw. specustaw przesyłowych. Nowe przepisy mają m.in. przyspieszyć uzyskiwanie decyzji administracyjnych dla infrastruktury.


Podziel się:   Więcej

Sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywała na poniedziałkowym posiedzeniu uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. Nowela zakłada m.in. poszerzenie listy inwestycji objętych specjalnymi przepisami. Ma też przyspieszyć uzyskiwanie decyzji administracyjnych dla infrastruktury.

Senat wprowadził do nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych 15 poprawek, głównie o charakterze redakcyjnym. - Jedna z tych poprawek nr 14 jest poprawką merytoryczną - mówił podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Chodzi o zapis eliminujący „określenie kompetencji dla ministra właściwego dla działu administracji rządowej, który nie występuje w obowiązującym porządku prawnym - leśnictwo i łowiectwo”.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała 12 poprawek, w tym poprawkę nr 14.

W nowelizacji znajduje się lista kolejnych inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, które zostaną objęte przepisami specustawy. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu - 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.
W trakcie prac sejmowych powiększono listę inwestycji, objętych specustawą o gazociągach o 19 inwestycji w sieci dystrybucyjnej gazu. Chodzi o duże gazociągi dystrybucyjne. Doszedł też rurociąg do przesyłu LPG Port w Gdyni-Dębogórze-Kosakowo.

Cały rządowy projekt zmian w specustawach ma przyspieszyć procedury administracyjne. Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, na mocy obecnie obowiązujących przepisów „specustawy przesyłowej” z 2015 r. czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych to średnio 19 miesięcy. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu.

Przepisy mają wyeliminować szereg wątpliwości interpretacyjnych, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma z kolei zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Ma to prowadzić do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Lewica zapowiada złożenie projektu ustawy o parytetach na listach wyborczych