zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja za zmianami przepisów o transporcie kolejowym

18:50, 15.09.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała we wtorek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Dotyczy on wdrożenia tzw. filara technicznego IV Pakietu Kolejowego.


Podziel się:   Więcej

Przestawiając projekt podczas pierwszego czytania wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że dzięki nowym regulacjom „zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej”.

Wskazał, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego z maja tego roku umożliwiła wydłużenie terminu wejścia w życie technicznej części czwartego pakietu kolejowego do 31 października tego roku. Wcześniej terminem obowiązującym był – w przypadku Polski – 16 czerwca tego roku.

Zmiana ostatecznego terminu wdrożenia technicznego filaru czwartego pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. w praktyce oznacza, że do tej daty możliwe jest wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych na dotychczasowych zasadach.

Nowa data dotyczy także m.in. doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R.

Projekt m.in. zobowiązuje prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego, oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania.

Kolejna istotna zmiana dotyczy wydawania przez prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przytorowych, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu i tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci.

Za projektem głosowało 15 posłów z Komisji Infrastruktury, dwóch było przeciw, ośmiu się wstrzymało.

Senat za nowelą ustawy uwalniająca krajowy rynek przewozów kolejowych