zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja za zmianami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym

16:28, 03.06.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała w środę zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Projekt nowelizacji tej ustawy przewiduje m.in. wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego i nowy sposób wyłaniania infrastruktury krytycznej.


Podziel się:   Więcej

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) rozpatrzyła w środę sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Jak zaznaczali autorzy projektu dzięki zmienionym przepisom służby i administracja publiczna otrzymają nowe narzędzia do walki z nowymi zagrożeniami.

W trakcie prac komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone przez Edwarda Siarkę (PiS) dotyczące przekazywania informacji o infrastrukturze krytycznej.

Zgodnie z zaproponowanymi poprawkami pełnomocnik ds. infrastruktury krytycznej przekazuje raport o stanie ochrony infrastruktury krytycznej – sporządzony dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej – w terminie do 30 września każdego roku – za pierwsze półrocze danego roku, oraz do 31 marca każdego roku – za rok poprzedni, lub każdorazowo na żądanie zarządu spółki lub rady nadzorczej.

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w takich samych terminach sporządza i przedkłada sprawozdanie z wykonywania obowiązków ministrowi aktywów państwowych, energii oraz dyrektorowi RCB.

Rząd zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym
Poprawki Konfederacji odrzucone

Szereg poprawek do projektu zgłosił poseł Grzegorz Braun (Konfederacja). W jego ocenie ustawa otwiera furtkę dla funkcjonariuszy obcych służb i wojsk oraz doprowadzi do przekazywania Komisji Europejskiej ważnych danych o stanie państwa.

– Jeśli Komisja Europejska ma być z mocy ustawy informowana o tym, jaki jest poziom ryzyka w planowaniu zarządzania ryzykiem na szczeblu państwowym, to bardzo proszę o uruchomienie zdrowego rozsądku. To odsłanianie przez państwo polskich słabych punktów – mówił.

Braun zwracał też uwagę na to, że projekt przewiduje powołanie instytucji koordynatorów do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, którzy będą powoływani przez operatorów tej infrastruktury spośród jego pracowników. Według Brauna powinni posiadać oni obywatelstwo polskie i być „funkcjonariuszami państwa polskiego”.

Żadna z poprawek zaproponowanych przez posła Konfederacji nie zyskała większości komisji.
Ochronie będzie podlegał nie tylko jeden zakład, a wszystkie poszczególne ogniwa, z których składa się konkretna usługa

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak odpowiadając na pytania i wątpliwości posłów zaznaczył, że projekt nowelizacji zmienia podejście do infrastruktury krytycznej. Podkreślił, że nowela zakłada m.in. że ochronie będzie podlegał nie tylko jeden zakład, a wszystkie poszczególne ogniwa, z których składa się konkretna usługa.

Kubiak jako przykład wymienił warszawską oczyszczalnię „Czajka”. – Tak naprawdę jedno z ogniw, które powodowało, że cała usługa została wyłączona, akurat nie było włączone do infrastruktury krytycznej – zaznaczył. Dodał, że dzięki noweli do takich sytuacji w przyszłości nie dojdzie. – Cała usługa będzie od początku do końca monitorowana – zaznaczył.

Odpowiadając na uwagi Brauna zaznaczył, że pełnomocnicy infrastruktury są zatrudniani i powoływani w ramach etatu w swojej firmie, ale wpływ na ich powołanie ma zarówno dyrektor RCB jak i minister, który jest gospodarzem systemu, a także ABW, „która ma dbać o to, by kandydat na pełnomocnika wypełniał wszystkie wymagania związane z dostępem do informacji niejawnych”.

Zaznaczył, że Polska ze względu na członkostwo w NATO i UE ma określone obowiązki. Podkreślił jednocześnie, że w sprawozdaniach do KE będą przekazywane dane o charakterze ogólnym, które mają wskazywać na to, że Polska jest przygotowana do zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania katastrofom. Dodał, że dane te nie będą danymi wrażliwymi.
Plany zarządzania kryzysowego

Zgodnie z projektem infrastruktura krytyczna – czyli mająca podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, np. zaopatrzenie w energię, paliwo, żywność i wodę – będzie wyłaniana na dwóch poziomach: jako infrastruktura krajowa lub lokalna.

Krajowa będzie infrastruktura, której zniszczenie lub zakłócenie ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa lub na system infrastruktury krytycznej. Z kolei lokalna będzie infrastruktura, której zniszczenie lub zakłócenie ma wpływ na lokalną społeczność.

Jak zaznaczyli autorzy projektu, sprawy dotyczące zarządzania ryzykiem zostaną uwzględnione w planach zarządzania kryzysowego. Posiadanie planów zarządzania ryzykiem – jak wskazywało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu – jest ważne m.in. ze względu na perspektywę finansową UE na lata 2021–2027 i będzie się przekładało na pozyskiwanie funduszy w ramach unijnej polityki spójności.

Obowiązujące plany zarządzania kryzysowego zostaną podzielone na plany zarządzania ryzykiem, dotyczące zapobiegania sytuacji kryzysowej i przygotowywania do jej wystąpienia, oraz plany reagowania kryzysowego – w odniesieniu do reagowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej i usuwania jej skutków.

Zgodnie z projektowanymi przepisami ma zostać również wprowadzony ramowy program działań na lata 2015–2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof. RCB jako krajowy punkt kontaktowy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw ograniczenia ryzyka katastrof będzie koordynatorem jego wdrażania.

Ponadto ma być wprowadzona instytucja koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej u każdego operatora tej infrastruktury spośród jego pracowników. Jego zadaniem będzie zapewnienie współpracy na linii operator–administracja publiczna.

Jak zaznaczono, nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymagania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tej dziedzinie.

Rząd zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
11-07-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych