zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowe komisje za przyjęciem noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

20:11, 10.09.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowe komisje finansów publicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka opowiedziały się we wtorek za przyjęciem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która ma usprawnić postępowania egzekucyjne.


Podziel się:   Więcej

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński mówił przedstawiając projekt, że ma on „za zadanie usprawnienie egzekucji administracyjnej i w ten sposób wpłynięcie na poprawę jej efektywności”.

– Zakłada się wzrost dochodów budżetu państwa docelowo o ponad 732 mln zł rocznie, także wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz ZUS – dodał.

Robaczyński wymienił główne zmiany zawarte w projekcie. – W projekcie wprowadza się zasadę elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych, co pozwoli na ich automatyczną weryfikację i rejestrację w systemie teleinformatycznym organu egzekucyjnego – mówił wiceminister.

Jak wskazał, obecnie – zgodnie z danymi KAS – w ten sposób jest przekazywane tylko 40 proc. tytułów, a duża liczba tytułów wykonawczych papierowych wymaga ręcznego wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego.

– Projekt upraszcza i porządkuje tryb rozpatrywania środków zaskarżenia – mówił Robaczyński. Ponadto poinformował, że zmiany mają też wyeliminować dublujące się czynności procesowe organu egzekucyjnego i wierzyciela. Projekt reguluje też egzekucję z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, w sytuacji gdy małżonek odpowiada za zaległości podatkowe majątkiem wspólnym, a jednocześnie przyznaje temu małżonkowi środki ochrony prawnej.

– Projekt usprawni procedurę przekazywania dokumentów między organami egzekucyjnymi w przypadku zbiegu egzekucji (...), usprawni także egzekucję z ruchomości – dodał. Zgodnie z projektem taka egzekucja ma być przyspieszona, a jednocześnie spadną koszty jej prowadzenia. Możliwa będzie egzekucja nie tylko z gotówki, będzie możliwe wykorzystanie np. terminali płatniczych.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jak tłumaczył wiceminister, to okres, który umożliwi dostosowanie do zmian systemów informatycznych.

Sejmowi prawnicy zgłosili ponad sto zmian do projektu, przyjęto też kilkanaście poprawek, które uzyskały pozytywną opinię resortu finansów.
„Na kolana i przeprosić!”

Emocje wywołały pytania wiceprzewodniczącej komisji finansów Krystyny Skowrońskiej (PO–KO). Jak tłumaczyła, dla każdego prawnika dołożenie staranności przy procesie legislacyjnym powinno być rzeczą najważniejszą. – Nie możemy sobie pozwolić tak lekko przejść do kolejnych rozwiązań, po prostu musimy o nie pytać (...) Ja będę zadawała pytania tylko tam, gdzie to jest niezbędne – tłumaczyła Skowrońska.

Przewodniczący komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS) oświadczył, że odnosi wrażenie, iż Skowrońska „podejmuje działania o charakterze obstrukcyjnym”.

– Jeżeli dalsze pytania będą zmierzały w tym kierunku, będę występował ażeby uniemożliwić zabieranie głosu niewnoszącego nic do sprawy, tylko dlatego, żeby utrudnić posiedzenie komisji – ostrzegł.

W obronie Skowrońskiej stanęła Paulina Hennig-Kloska (PO–KO), która powiedziała, że Piotrowicz jest przyzwyczajony do „prokuratorskiego stylu pracy”. Wtórowała jej Magdalena Kochan (PO–KO) oceniając, że w ustach prawnika zamykanie dyskusji ustawodawcy jest kuriozalne. – Ale ja przywykłam do różnego rodzaju kuriozów wygłaszanych przez tego akurat prawnika – mówiła posłanka. Podkreśliła, że ustawa ta dotyka wielu obywateli, musi być precyzyjna i dyskusja nad nią musi się odbyć.

Prowadzący posiedzenie przewodniczący komisji finansów Andrzej Szlachta prosił, by nie prowadzić dodatkowej debaty w przypadku zmian czysto redakcyjnych. Zapewnił, że rozmowa będzie, jeśli posłowie tak uznają. Szlachta mówił „o wzajemnym zrozumieniu”, by ustawa została przyjęta przez połączone komisje.

Wówczas do dyskusji włączyła się Krystyna Pawłowicz (PiS). Według niej Hennig-Kloska i Kochan powinny powstrzymać się ze swoimi „bojówkarskimi odzywkami”. – Pani obraziła – jedna i druga – obraziłyście posła Piotrowicza. Przeprosić! Na kolana i przeprosić! – apelowała.

Rząd przyjął projekt ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Wniosek formalny przegłosowany

Po kolejnym pytaniu Skowrońskiej (chodziło o upoważnienie w drodze rozporządzenia do prowadzenia systemu informatycznego, za pomocą którego mają być przekazywane wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze) Piotrowski wystąpił z wnioskiem formalnym, który komisja przegłosowała.

– Bardzo proszę, aby zabierający głos wypowiadali się na temat konkretnej zmiany, czy mają uwagi do tej zmiany, jeżeli mają – proszę bardzo. Jeżeli uważają, że niezbędna jest poprawka – proszę bardzo, niech takie poprawki składają. Natomiast nie jest to czas na dyskusje tego rodzaju, jaką chce nam narzucić pani przewodnicząca Skowrońska – powiedział poseł.

Skowrońska apelowała natomiast, by procedować zgodnie z regulaminem Sejmu, który mówi, że komisje rozpatrują projekty ustaw i uchwał oraz rozpatrują poprawki. To, jak tłumaczyła, oznacza, że można zabierać głos w sprawach dotyczących projektu i poprawek.

Ostatecznie komisji udało się we wtorek zakończyć prace nad projektem. Jego drugie czytanie przewidziano na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Rząd zajmie się nowym systemem rozliczania kosztów egzekucyjnych